Phí dịch vụ

Phí dịch vụ

Tùy theo tính chất công việc hoặc theo lựa chọn của Khách hàng, chúng tôi sẽ áp dụng các phương pháp tính phí dịch vụ tương ứng như sau:

1. Phí trọn gói: thường được áp dụng cho những trường hợp sau:

  1. Vụ việc có phạm vi dịch vụ rõ ràng và có khả năng ước lượng được khối lượng công việc và thời gian thực hiện công việc một cách thực tế;
  2. Đối với những vụ việc, vấn đề độc lập phát sinh từ một vụ việc tổng thể hoặc một dự án chung mà việc giải quyết vụ việc, vấn đề đó không làm ảnh hưởng hoặc làm thay đổi phạm vi, tính chất, nội dung dịch vụ mà Công ty đã và đang cung cấp.

Ưu điểm: Mức phí cố định, được báo trước, thường ít thay đổi trừ trường hợp điều chỉnh phạm vi dịch vụ, giúp khách hàng thuận tiện trong việc bố trí ngân sách theo kế hoạch.

2. Phí dịch vụ tư vấn thường xuyên (retainer): Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên về các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động hàng ngày, chúng tôi có thể áp dụng cách tính phí dịch vụ cố định mỗi tháng tương ứng với một số giờ tư vấn luật sư nhất định (thường khoảng 10 giờ mỗi tháng).

Ưu điểm: Khách hàng có thể yên tâm về việc sử dụng dịch vụ với một mức phí ưu đãi đối với những nội dung đơn giản, phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày. Ngoài ra, các khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên cũng có thể sẽ được ưu tiên hưởng các dịch vụ khác với mức phí dịch vụ ưu đãi hơn theo chính sách của Công ty tùy từng thời kỳ.

3. Phí tư vấn theo giờ: Đối với những vụ việc phức tạp và/hoặc kéo dài mà Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng dịch vụ chưa thể xác định được mức độ tham gia cần thiết của mình hay khối lượng công việc cụ thể, Công ty có thể sẽ áp dụng cách tính phí theo thời gian tư vấn, cụ thể trên cơ sở giờ tư vấn. Mức phí tư vấn theo giờ sẽ phụ thuộc vào trình độ, năng lực và kinh nghiệm của luật sư tham gia tư vấn, giải quyết vụ việc và sẽ được Công ty thông báo chi tiết tại thời điểm giao kết hợp đồng dịch vụ.