Bản tin pháp lý

HƯỚNG DẪN PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG NGUỒN NƯỚC VÀ BỔ SUNG NHÂN TẠO NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 • 21-06-2024
 • 45
 • 0

Ngày 16/05/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 2023 (“Thông tư 03”) để thay thế các thông tư: Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 về xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh…

GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2024

 • 21-06-2024
 • 55
 • 0

Ngày 17/06/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP (“Nghị định 64”) của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. ATA xin cập nhật một số nội dung về gia hạn thời hạn nộp thuế đáng quan tâm:…

Ô TÔ SẢN XUẤT/LẮP RÁP TRONG NƯỚC ĐƯỢC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐẾN HẾT 20/11/2024

 • 21-06-2024
 • 49
 • 0

Ngày 17/06/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2024/NĐ-CP (“Nghị định 65”) quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 5, 6, 7, 8 và tháng 9/2024 đối với ô tô sản xuất/lắp ráp trong nước. Chính sách này được…

04 LUẬT QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/08/2024

 • 14-06-2024
 • 86
 • 0

Ngày 09/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 , Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Theo đó, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh…

ĐƯỢC PHÉP KHÔNG KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THU NHẬP TRÊN 2.000.000 ĐỒNG/LẦN TẠI NHIỀU NƠI

 • 14-06-2024
 • 72
 • 0

Ngày 17/05/2024, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4224/CTQNA-TTH hướng dẫn xử lý vấn đề thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người lao động có nhiều thu nhập 2.000.000 đồng/lần trở lên tại nhiều tổ chức trả thu nhập. Theo đó, Tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của người lao…

BÊN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ VÀ KÊ KHAI, NỘP THAY CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI CÓ THU NHẬP PHÁT SINH TẠI VIỆT NAM

 • 14-06-2024
 • 64
 • 0

Ngày 31/05/2024, Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 32968/CTHN-TTHT hướng dẫn Ban Quản lý Dự án Trung tâm nghiên cứu Khoa học công nghệ hạt nhân về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng đã ký…

ĐỀ NGHỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM GÂY HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 • 14-06-2024
 • 68
 • 0

Ngày 04/06/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 2354/BLĐTBXH-CATLĐ yêu cầu các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (“Công văn 2354”). Các vụ tai nạn lao động gần đây có xu hướng diễn ra thường xuyên…

MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC NƯỚC DÀNH CHO SINH HOẠT LÀ 0,1% - CHÍNH THỨC ÁP DỤNG TỪ 01/7/2025

 • 01-06-2024
 • 134
 • 0

Nhằm triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023, ngày 16/05/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (“Nghị định 54”). Dưới đây là một số nội dung…

TOÀ ÁN VẪN THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN LY HÔN KHI BỊ ĐƠN Ở NƯỚC NGOÀI VÀ NGUYÊN ĐƠN KHÔNG RÕ ĐỊA CHỈ CỦA BỊ ĐƠN

 • 31-05-2024
 • 131
 • 0

Ngày 16/05/2024, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành (“Nghị quyết 01”). Nghị quyết hướng dẫn một số nội dung tại Luật…

BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, MUA SẮM THUỐC

 • 31-05-2024
 • 117
 • 0

Ngày 17/05/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập (“Thông tư 07”) thay thế Thông tư số 15/2019/TT-BYT (“Thông tư 15”) để hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Đấu thầu 2023 trong hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc tại cơ sở…

ĐƯỢC PHÉP BÁN NỢ XẤU VÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU VỚI GIÁ THẤP HƠN DƯ NỢ GỐC CỦA KHOẢN NỢ XẤU ĐÓ

 • 31-05-2024
 • 154
 • 0

Ngày 16/05/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 03/2024/TT-NHNN (“Thông tư 03”) sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư liên quan về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Thông tư 03 đưa ra một số nội dung đáng chú ý…

NHỮNG QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ TRONG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

 • 27-05-2024
 • 215
 • 0

HỆ THỐNG CHUYÊN ĐỀ: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT VỀ TỪNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ GIỮA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 CHUYÊN ĐỀ 3: NHỮNG QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ TRONG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Giá đất liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất với Nhà nước; nên nếu nhìn nhận…

NGHỊ ĐỊNH MỚI BỔ SUNG KHUNG PHÁP LÝ VỀ TIỀN ĐIỆN TỬ

 • 24-05-2024
 • 195
 • 0

Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt (“Nghị định 52”), thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung). Nghị định 52 có một số sửa đổi bổ sung đáng chú ý sau đây: 1. Bổ sung khung pháp lý về tiền điện tử Trước đây, thuật…

NGHỊ ĐỊNH 53/2024/NĐ-CP - NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

 • 24-05-2024
 • 211
 • 0

Luật Tài nguyên nước 2023 đã được Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024. Để đảm bảo những quy định của Luật Tài nguyên nước 2023 nhanh chóng được thi hành trên thực tiễn, ngày 16/05/2024, Chính phủ ban hành 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của…

TĂNG CƯỜNG CƠ CHẾ HẬU KIỂM ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG SAU KHI ĐĂNG KÝ

 • 23-05-2024
 • 185
 • 0

Ngày 16/05/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2024/NĐ-CP (“Nghị định 55”) hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 99/2011/NĐ-CP (“Nghị định 99”) hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010. Nghị định 55 có một số nội dung mới đáng chú…