ÁN LỆ 70 – ĐƯỢC QUYỀN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH NẾU VIỆC ỨNG CỬ VÀ TRÚNG CỬ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

ÁN LỆ 70 – ĐƯỢC QUYỀN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH NẾU VIỆC ỨNG CỬ VÀ TRÚNG CỬ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

2023-10-13 17:15:33 600

Ngày 01/10/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 364/QĐ-CA về việc công bố 07 án lệ mới áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong số 07 án lệ mới này, ATA Legal Services xin lựa chọn gửi tới Quý Khách hàng nội dung cơ bản của Án lệ số 70 về chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách (“Án lệ 70”). Cụ thể như sau:

Án lệ 70 đặt ra tình huống pháp lý: Người lao động (“NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn. Trong thời hạn hợp đồng, NLĐ trúng cử Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhưng việc ứng cử và trúng cử là không hợp lệ. Hết thời hạn hợp đồng, NSDLĐ ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với NLĐ.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn có hiệu lực tại thời điểm xảy ra vụ việc, NSDLĐ phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho NLĐ là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, trong vụ việc được nêu tại Án lệ 70, tại thời điểm Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tiến hành Đại hội thì hợp đồng lao động của NLĐ chỉ còn thời hạn 01 tháng, nhưng Công đoàn Khu công nghiệp vẫn đưa NLĐ vào danh sách bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở là không phù hợp Hướng dẫn số 398/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 28/03/2012: “Người tham gia Ban Chấp hành ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn, còn phải đáp ứng các điều kiện sau: về tái cử ban chấp hành: Có đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ”.

Vì vậy, Án lệ 70 đưa ra quy định là: Tòa án phải xác định NSDLĐ chấm dứt hợp đồng lao động với NLĐ là đúng.

Nguyên tắc áp dụng Án lệ 70: NSDLĐ có quyền chấm dứt hợp đồng lao động (xác định thời hạn) với NLĐ là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Hợp đồng lao động được giao kết đúng quy định pháp luật;
  2. Thời hạn của hợp đồng lao động đã hết;
  3. Việc bầu NLĐ làm thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở không phù hợp với quy định pháp luật và các hướng dẫn liên quan;
  4. NSDLĐ đã thông báo trước cho NLĐ về việc không tái ký hợp đồng lao động trước khi NLĐ được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi