CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG PHẢI CHUYỂN ĐỔI CÔNG TÁC SAU MỖI 02 – 05 NĂM ĐẢM NHIỆM VỊ TRÍ

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG PHẢI CHUYỂN ĐỔI CÔNG TÁC SAU MỖI 02 – 05 NĂM ĐẢM NHIỆM VỊ TRÍ

2024-05-10 19:46:40 107

Ngày 03/5/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 27/2024/TT-BTC quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương (“Thông tư 27”). Cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại các cơ quan thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý tại chính quyền địa phương.

Các trường hợp ngoại lệ không phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Thông tư 27 gồm:

  • Người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
  • Các trường hợp chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (phụ nữ có thai hoặc người nuôi con dưới 36 tháng; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, v.v.)

2. Danh mục lĩnh vực chuyên môn áp dụng:

Thông tư 27 nêu rõ, danh mục thuộc lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác bao gồm:

  • Phân bổ ngân sách;
  • Kế toán, Kế toán trưởng;
  • Mua sắm công;
  • Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;
  • Thẩm định, định giá trong đấu giá.

3. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: từ đủ 02 - 05 năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức). Thời hạn này được tính từ thời điểm có quyết định điều động, bố trí phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

Thông tư 27 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/6/2024.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi