Đối với khách hàng

Đối với khách hàng

Công ty của chúng tôi được thành lập và điều hành bởi những luật sư dày dặn kinh nghiệm trên thị trường. Tôn chỉ của chúng tôi là đồng hành để thấu hiểu và tận tâm để phục vụ khách hàng. Chính vì vậy, chúng tôi tin chắc rằng những dịch vụ mà chúng tôi đã, đang và sẽ cung cấp cho khách hàng sẽ là những dịch vụ đáng tin cậy nhất, hiệu quả cao nhất và phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.

ATA Legal Services có lĩnh vực hoạt động chính và cũng là thế mạnh là tư vấn tái cấu trúc, M&A; tư vấn phát hành cổ phần, trái phiếu, niêm yết chứng khoán và các vấn đề liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán; tư vấn quản trị doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một mảng thế mạnh nữa của ATA Legal Services là tư vấn, phát triển các dự án bất động sản, kinh doanh bất động sản, tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản.