08 LOẠI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG TỪ NGÀY 01/07/2024

08 LOẠI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG TỪ NGÀY 01/07/2024

2024-06-28 21:03:10 135

Ngày 20/06/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg (“Quyết định 07”) v/v ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (“Danh mục”). Theo đó, kể từ ngày 01/07/2024, tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo Danh mục dưới đây mà có số lượng lớn người tiêu dùng mua, sử dụng thường xuyên, liên tục, có tác động trực tiếp, lâu dài đến người tiêu dùng phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi sử dụng để giao kết với người tiêu dùng:

STT

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

1

Cung cấp điện phục vụ mục đích sinh hoạt

2

Cung cấp nước sinh hoạt

3

Truyền hình trả tiền

4

Dịch vụ viễn thông di động mặt đất (dịch vụ thoại, dịch vụ nhắn tin, dịch vụ truy nhập Internet)

5

Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ thoại, dịch vụ truy nhập Internet)

6

Vận chuyển hành khách đường hàng không

7

Vận chuyển hành khách đường sắt

8

Mua bán căn hộ chung cư

So với quy định cũ, Quyết định 07 đã xóa bỏ các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý chung cư cung cấp khỏi danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh các dịch vụ trong lĩnh vực này thì không cần phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung kể từ ngày 01/7/2024.

Quyết định 07 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 và thay thế các Quyết định sau:

  • Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg;
  • Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg;
  • Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg.

Bình luận:

Từ khóa:  Quyết định

,  

07/2024/QĐ-TTg

,  

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi