ÁN LỆ 69 - ĐƯỢC LỰA CHỌN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÁT SINH TỪ CÁC THOẢ THUẬN DÂN SỰ ĐỘC LẬP NGOÀI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

ÁN LỆ 69 - ĐƯỢC LỰA CHỌN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÁT SINH TỪ CÁC THOẢ THUẬN DÂN SỰ ĐỘC LẬP NGOÀI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

2023-10-13 18:04:11 1203

Ngày 01/10/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 364/QĐ-CA công bố 07 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 18/8/2023. Theo đó, Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh (“Án lệ 69”) đã được chính thức công bố. Án lệ 69 được xây dựng từ Quyết định số 755/2018/QĐ-PQTT ngày 12/6/2018 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (“Quyết định 755”) về việc dân sự “Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài” do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) ban hành.

Án lệ số 69 đặt ra tình huống pháp lý: Người lao động và người sử dụng lao động ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh (“NDA”) về việc sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động không được làm công việc tương tự hoặc công việc cạnh tranh với người sử dụng lao động trong thời hạn nhất định, nếu có tranh chấp sẽ giải quyết bằng Trọng tài thương mại.

Theo quy định tại Điều 187 Bộ Luật Lao động 2019, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động các nhân bao gồm Hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động, Tòa án nhân dân. Như vậy, các tranh chấp liên quan đến quan hệ lao động sẽ không thể giải quyết tại Trọng tài thương mại.

Tuy nhiên, NDA này được xác lập ngoài hợp đồng lao động, hoàn toàn độc lập với Hợp đồng lao động và được xác định và một thỏa thuận dân sự giữa doanh nghiệp và người lao động.

Do đó, đối với tình huống này, Án lệ 69 đưa ra quy định: Tòa án phải xác định tranh chấp về thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh giữa hai bên là thỏa thuận độc lập với hợp đồng lao động, thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại.

Như vậy, theo án lệ, NDA là một thỏa thuận dân sự có hiệu lực nếu được ký kết độc lập với hợp đồng lao động và tranh chấp từ NDA có thể được giải quyết tại Trọng tài thương mại nếu NDA có tích hợp thỏa thuận trọng tài theo đúng quy định pháp luật.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi