BÃI BỎ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

BÃI BỎ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

2022-08-05 21:09:22 406

Ngày 27/07/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2022/TT-BTC (“Thông tư 45”) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC (“Thông tư 143”) ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Tinh giản thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu

Một trong những điểm mới trọng yếu tại Thông tư 45 chính là việc bãi bỏ quy định tại Điều 4 Thông tư 143 về thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy. Đồng thời, khi quy định về Thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy, Thông tư 45 cũng đã bỏ toàn bộ nội dung liên quan đến giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu nêu trên. Như vậy, Thông tư 45 đã có sự điều chỉnh theo hướng tinh giản thủ tục trong lĩnh vực hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Siết chặt điều kiện nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng

Tuy nhiên, ngược lại với việc tinh giản thủ tục, Thông tư 45 lại siết chặt hơn trong điều kiện để nhập khẩu ô tô, xe máy theo hình thức quà biếu, quà tặng. Trước đây, Thông tư 143 không đưa ra điều kiện chi tiết đối với việc nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng mà chỉ cần giới hạn trong số lượng 01 xe ô tô và 01 xe gắn máy. Nhưng Thông tư 45 bỏ nội dung này và xác định chính sách đối với việc nhập khẩu ô tô, xe máy biếu, tặng phải thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Điều này có nghĩa, khi chưa có văn bản chính thức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạt động nhập khẩu này coi như chưa thể triển khai hoặc sẽ chỉ được triển khai với từng trường hợp đơn lẻ sau khi đã có chấp thuận từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Việc siết chặt điều kiện này sẽ hạn chế những trường hợp lợi dụng việc nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu, quà tặng nhằm trốn tránh các loại thuế và hưởng lợi.

Bổ sung các bước xác định giá trị và ấn định thuế trong quy trình thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu

Đồng thời với việc siết chặt điều kiện, Thông tư 45 cũng bổ sung thêm nhiều quy định mới nhằm ngăn chặn hành vi khai gian trị giá nhập khẩu, chống thất thu thuế. Cụ thể:

(i) Nếu xác định trị giá hàng kê khai chưa phù hợp với thực tế, cơ quan hải quan sẽ xác định lại và ban hành Thông báo trị giá hải quan trong vòng 08 giờ làm việc kể từ thời điểm hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu;

(ii) Cơ quan hải quan sẽ ban hành quyết định ấn định thuế trong 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo trị giá hải quan;

(iii) Chi cục Hải quan phải theo dõi, kiểm tra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đưa về bảo quản;

(iv) Trường hợp phải xác định lại trị giá hải quan, ban hành quyết định ấn định thuế thì Chi cục Hải quan gửi văn bản bổ sung cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi quản lý thuế của tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe để thông báo về trị giá xác định lại của chiếc xe, số tiền thuế (chi tiết từng sắc thuế) mà cơ quan hải quan đã thu bổ sung để phối hợp thu thuế theo quy định.

(v) Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy (đối với trường hợp nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng), Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục nhập khẩu cung cấp thông tin: số, ngày tờ khai nhập khẩu đã thông quan; tên, mã số thuế tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi quản lý thuế của tổ chức, cá nhân này để thực hiện quản lý thuế và thu thuế theo quy định.

Thông tư 45 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/09/2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi