BAN HÀNH CHÍNH THỨC MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

BAN HÀNH CHÍNH THỨC MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

2023-06-09 18:58:14 1010

Năm 2019, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 20/2019/TT-BXD ("Thông tư 20”) hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Theo đó, Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch được xác định là các chi phí mà cơ quan có chức năng thẩm định phải chi trực tiếp cho các hoạt động thẩm định như: chi trả thù lao trực tiếp cho các cá nhân, cơ quan tham gia thẩm định; chi phí hội nghị, hội thảo, các cuộc họp góp ý kiến; chi cho việc khảo sát thực tế các địa điểm có dự án quy hoạch. Đây được coi là cơ sở để xác định mức phí thẩm định đồ án quy hoạch được quy định tại  Danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng nên trên thực tế vẫn chưa triển khai việc thu loại phí này[1].

Ngày 31/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2023/TT-BTC (“Thông tư 35”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đối với các đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (“Phí thẩm định). Một số nội dung đáng chú ý của Thông tư 35 như sau:

1. Mức thu Phí thẩm định được xác định phù hợp với cách thức xác định mức chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:

Mức thu Phí thẩm định tính theo tỷ lệ % trên tổng chi phí lập từng đồ án quy hoạch đề nghị thẩm định (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) và bằng với mức chi phí thẩm định đồ án quy hoạch quy định tại Thông tư 20, cụ thể:

Chi phí lập đồ án quy hoạch

(triệu đồng)

≤200

500

700

1.000

2.000

5.000

7.000

≥10.000

Mức thu phí

(tỷ lệ %)

12,3

9,7

8,4

7,5

5,5

3,9

3,2

2,8

2. Mức thu Phí thẩm định đối với Đồ án quy hoạch điều chỉnh:

(i) Trường hợp điều chỉnh tổng thể:

  • Phạm vi điều chỉnh vượt quá quy mô diện tích và dân số của đồ án đã được phê duyệt: Mức thu phí bằng 100% mức thu phí nêu trên;
  • Phạm vi điều chỉnh không vượt quy mô diện tích hoặc dân số của đồ án đã được phê duyệt: Mức thu phí bằng 80% mức thu nêu trên.

(ii) Trường hợp điều chỉnh cục bộ: Mức thu phí bằng 50% mức thu nêu trên.

Mức thu Phí tại Thông tư 35 sẽ được áp dụng kể từ ngày 15/7/2023.

[1] https://www.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/104136

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi