BẮT ĐẦU ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) CHO CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NĂM 2023

BẮT ĐẦU ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) CHO CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NĂM 2023

2023-03-24 16:07:36 842

Thực hiện một số quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng trong đó có nội dung khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình (“BIM”) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình, ngày 17/03/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg phê duyệt lộ trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng (“Quyết định 258”).

1. BIM là gì?

a. Khái niệm: BIM là viết tắt của cụm từ “Building Information Modeling”. BIM có thể hiểu là “việc sử dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin để số hoá các thông tin của công trình thể hiện thông qua mô hình không gian ba chiều (3D) nhằm hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình[1].

b. BIM phải được thể hiện dưới dạng tệp tin. Tùy theo yêu cầu của công việc cụ thể, tệp tin BIM phải thể hiện một số nội dung yêu cầu tối thiểu gồm:

  • Thể hiện được kiến trúc công trình, các kích thước chủ yếu;
  • Hình dạng không gian ba chiều, các kết cấu chính của công trình;
  • Hệ thống đường ống điều hòa, thông gió, cấp thoát nước công trình;
  • Một số bản vẽ các bộ phận chi tiết ở dạng không gian hai chiều nhằm bổ sung thông tin.

Bên cạnh đó, tệp tin BIM phải đảm bảo các bản vẽ, khối lượng chủ yếu của các bộ phận công trình phải trích xuất được từ tệp tin BIM.

c. Đối với các dự án, công trình xây dựng bắt buộc áp dụng BIM, tệp tin BIM là một phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình (cùng với các loại hồ sơ khác theo quy định).

d. Từ năm 2023, đối với công trình áp dụng BIM, cơ quan quản lý nhà nước sử dụng mô hình BIM để hỗ trợ trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu.

2. Lộ trình áp dụng BIM bắt buộc cho các dự án đầu tư xây dựng

a. Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư:

  • Áp dụng đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt từ năm 2023;
  • Áp dụng đối với các công trình cấp II trở lên từ năm 2025.

b. Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn khác:

  • Áp dụng đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt từ năm 2024;
  • Áp dụng đối với các công trình cấp II trở lên từ năm 2026.

c. Nội dung áp dụng và mức độ chi tiết của mô hình BIM do chủ đầu tư dự án quyết định.

3. Khuyến khích áp dụng BIM sớm hơn thời hạn trong lộ trình

Các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các cơ chế chính sách khuyến khích ứng dụng BIM trong đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Quyết định 258 có hiệu lực kể từ ngày 17/03/2023.

[1] Tài liệu hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) được ban hành theo Quyết định 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi