BÊN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ VÀ KÊ KHAI, NỘP THAY CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI CÓ THU NHẬP PHÁT SINH TẠI VIỆT NAM

BÊN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ VÀ KÊ KHAI, NỘP THAY CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI CÓ THU NHẬP PHÁT SINH TẠI VIỆT NAM

2024-06-14 22:21:15 144

Ngày 31/05/2024, Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 32968/CTHN-TTHT hướng dẫn Ban Quản lý Dự án Trung tâm nghiên cứu Khoa học công nghệ hạt nhân về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng đã ký với Bên Việt Nam.

Theo đó, trường hợp này, nếu nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện gồm:

  • Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;
  • Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;
  • Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

thì Bên Việt Nam có nghĩa vụ đăng ký mã số thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư 105/2020/TT-BTC; Bên Việt Nam cũng có nghĩa vụ khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp của nhà thầu nước ngoài theo từng lần phát sinh khi thanh toán hoặc được khai theo tháng nếu thực hiện thanh toán cho nhà thầu nhiều lần trong tháng; và khai quyết toán thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Hướng dẫn trên góp phần nâng cao trách nhiệm về thuế của Bên Việt Nam trong trường hợp ký hợp đồng thực hiện dự án với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi