BỎ CHÍNH SÁCH GIẢM MỨC PHÍ THẨM ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TỪ NGÀY 16/10/2023

BỎ CHÍNH SÁCH GIẢM MỨC PHÍ THẨM ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TỪ NGÀY 16/10/2023

2023-09-08 18:56:49 859

Trong thời gian vừa qua, sự tác động từ đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế thế giới đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước và cuộc sống của người dân. Để có thể chia sẻ phần nào những khó khăn trên, ngày 29/06/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2023/TT-BTC về việc giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế và đã được ATA cập nhật chi tiết tại đây. Theo đó, mức thu phí trong lĩnh vực y tế sẽ giảm xuống còn 70% so với mức thu phí hiện hành tại Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 và Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC (sau đây gọi tắt là “Thông tư 278”). Mức phí trên được áp dụng từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tuy nhiên, sau 2 tháng triển khai thực hiện, ngày 30/08/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2023/TT-BTC (“Thông tư 59”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế thay thế Thông tư số 278. Theo đó, từ ngày 16/10/2023, người nộp phí phải nộp theo biểu mức phí quy định tại Thông tư 59, không còn được áp dụng mức hỗ trợ như quy định tại Thông tư 44 trước đó nữa.

1. Về cơ bản, các loại phí thẩm định trong lĩnh vực y tế trở lại như cũ hoặc tăng thêm từ ngày 16/10/2023

Thông tư 59 đã đưa ra biểu mức phí thẩm định mới trên cơ sở kế thừa quy định tại Thông tư 278 và có điều chỉnh đối với một số loại phí thẩm định cụ thể dưới đây:

(1) Tăng một số loại phí thẩm định sau:

  • Mức thu phí thẩm định cấp mới số lưu hành trang thiết bị loại C; D: Tăng từ 5 triệu đồng lên 6 triệu đồng/hồ sơ;
  • Mức thu phí thẩm định cấp; cấp lại; cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp lại chứng chỉ đối với người bị thu hồi: Tăng từ 360.000 đồng/lần lên 430.000 đồng/lần.

(2) Bỏ một số loại phí thẩm định sau:

  • Phí thẩm định cấp gia hạn, cấp lại giấy phép lưu hành, công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro;
  • Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 1,2.

2. Bộ Công an tổ chức thực hiện thu phí đối với những hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép

Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đã bổ sung thẩm quyền cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực y tế của Bộ Công an bên cạnh Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Để thống nhất giữa các quy định pháp luật với nhau, Thông tư 59 đã thêm Bộ Công an và các đơn vị thuộc Bộ Công an là tổ chức có chức năng thu phí thẩm định đối với những hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của mình.

Thông tư 59 có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi