BỘ CÔNG THƯƠNG CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA NHIỀU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

BỘ CÔNG THƯƠNG CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA NHIỀU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

2024-03-08 19:52:51 426

Để phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương nhân khi thực hiện các TTHC, ngày 29/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTg (“Quyết định 209”) về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2024 (“Phương án”).

Theo đó, trong năm 2024, Bộ Công Thương sẽ tiến hành sửa đổi các quy định, văn bản để giảm thiểu nhiều thành phần hồ sơ và đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính (“TTHC”) trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, cụ thể như sau:

1. Bỏ thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại/thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với 05 hình thức khuyến mại sau:

  • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại;
  • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
  • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;
  • Khuyến mại bằng hình thức giảm giá;
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

2. Giảm bớt nhiều thành phần hồ sơ đối với các TTHC trong lĩnh vực xúc tiến thương mại

Một số giấy tờ pháp lý về thành lập, hoạt động của thương nhân và chất lượng của hàng hoá khuyến mại dưới đây sẽ được xóa bỏ trong thành phần hồ sơ của một số TTHC tương ứng:

  • Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập/các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương.
  1. Không yêu cầu bắt buộc người đại diện theo pháp luật phải ký tên trên các tài liệu trong hồ sơ đăng ký

Theo Quyết định 209, biểu mẫu của một số TTHC, tại phần ký tên của thương nhân đổi từ “Người đại diện theo pháp luật" thành “Người đại diện của doanh nghiệp”. Nội dung sửa đổi này phù hợp với thông lệ uỷ quyền quản lý, điều hành của các doanh nghiệp hiện nay.

Ngoài lĩnh vực xúc tiến thương mại, Phương án còn bãi bỏ 03 TTHC trong lĩnh vực hóa chất là: Thủ tục cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF.

Quyết định 209 có hiệu lực kể từ ngày 29/02/2024.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi