BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG DỰ TOÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐỂ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG DỰ TOÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐỂ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

2022-11-11 14:10:05 445

Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý cho các ngân hàng chính sách là việc phân bổ vốn đầu tư công hỗ trợ các ngân hàng chính sách để bù đắp chênh lệch lãi suất và phí quản lý đối với hoạt động cho vay các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa (“DNNVV”).

Chính sách hỗ trợ lãi suất cho các DNNVV đã được quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 và được hướng dẫn tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP (“Nghị định 80”). Theo đó, trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các khoản vay của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm.

Tuy nhiên, đến nay, việc triển khai chính sách này vẫn còn nhiều vướng mắc. Do đó, ngày 01/11/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (“BKHĐT”) đã ban hành Công văn số 7853/BKHĐT-PTDN (“Công văn 7853”) phúc đáp Văn bản số 7465/BTC-TCNH ngày 29/7/2022 về một số vướng mắc của Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn cấp bù lãi suất thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ DNNVV theo Nghị định 80.

BKHĐT đưa ra một số ý kiến như sau:

Xây dựng và ban hành hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất cho DNNVV:

BKHĐT đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ chủ trương xây dựng Nghị định hướng dẫn chính sách cấp bù lãi suất cho DNNVV phù hợp với quy định pháp luật hiện hành để có cơ sở triển khai thực hiện.

Sau khi cơ chế hướng dẫn chính sách cấp bù lãi suất được hoàn thiện và căn cứ nhu cầu cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay hỗ trợ DNNVV thông qua Ngân hàng thương mại tại thời điểm đó, BKHĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quy định việc sử dụng dự phòng Ngân sách Trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đề xuất bổ sung dự toán đầu tư công để thực hiện cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại:

Có một số chương trình cấp bù lãi suất trước đây qua ngân hàng thương mại nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán. Nguyên nhân được cho rằng các chương trình này chưa có đủ cơ sở pháp lý để BKHĐT bố trí vốn đầu tư công thực hiện cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại. Cụ thể, các chương trình sau đây chưa được cấp bù lãi suất:

  1. Cấp bù lãi suất cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp;
  2. Cấp bù lãi suất cho vay nâng cấp, đóng mới tàu cá;
  3. Cấp bù lãi suất cho vay nhà ở xã hội;
  4. Cấp bù lãi suất cho vay phát triển trồng rừng;
  5. Cấp bù lãi suất cho vay hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;
  6. Cấp bù lãi suất cho vay hỗ trợ thực hiện tổ chức lại sản xuất và chuyển đổi sở hữu đối với các Công ty, Nhà máy đường.

Từ những thực trạng hiện tại, BKHĐT đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung các nội dung trên để thanh toán dứt điểm cho các ngân hàng thương mại đã thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của nhà nước trước đây nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi