BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA NHIỀU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU VÀ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA NHIỀU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU VÀ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

2022-09-09 17:47:40 489

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính được các bộ, ngành, địa phương tập trung là hoàn thiện khung khổ pháp lý; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính; rà soát, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ và điều kiện kinh doanh không còn phù hợp.

Nằm trong chương trình rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, ngày 30 tháng 08 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (“Bộ KHĐT”) đã ban hành Quyết định 1481/QĐ-BKHĐT (“Quyết định 1481”) nhằm thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cụ thể như sau:

Trong lĩnh vực đấu thầu:

  1. Bổ sung các quy định hướng dẫn về TTHC để nhà đầu tư đề xuất các dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài danh mục dự án do Nhà nước lập (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Phương án này xuất phát từ thực tế quy định tại Điều 5.1 Luật Đầu tư 2020, cho phép nhà đầu tư được quyền đề xuất các dự án đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Nói cách khác, nhà đầu tư được quyền đề xuất các dự án nằm ngoài danh mục dự án do nhà nước lập. Việc chưa có hướng dẫn cụ thể khiến nhà đầu tư không có cơ sở pháp lý để triển khai, từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình. Việc ghi nhận vào dự thảo Luật đấu thầu cũng sẽ tạo sự thống nhất, đồng bộ về quy định với các vấn đề có liên quan.

Theo Quyết định 1481, Bộ KHĐT đánh giá lợi ích của phương án đơn giản hóa TTHC này sẽ tiết kiệm 7,18% chi phí.

  1. Bỏ yêu cầu về chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu.

Việc bãi bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xuất phát từ các lý do sau: (1) Đấu thầu không phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện; và (2) nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí cấp phép do việc xác định cá nhân có đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động đấu thầu, tham gia tư vấn đấu thầu hay không có thể do bên sử dụng dịch vụ tự xem xét, quyết định.

Với việc thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC này, chúng ta có thể tiết kiệm đến hơn 1,8 tỷ với tỷ lệ cắt giảm chi phí là 100%.

Trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định 1481 còn đưa ra nhiều phương án đơn giản hóa như bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp; gộp các TTHC có tính chất tương tự; bỏ bớt thành phần hồ sơ; giảm thời hạn xử lý hồ sơ; bổ sung các quy định về phương thức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến; v.v.

Tổng hợp lợi ích của phương án đơn giản hóa trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã là tiết kiệm đến trên 750 triệu, tương ứng tỷ lệ cắt giảm chi phí là 20,57%.

Việc triển khai các phương án đơn giản hóa TTHC này của Bộ KHĐT sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư và hợp tác xã.

Quyết định 1481 có hiệu lực từ ngày ban hành.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi