BỔ SUNG LỆ PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 300 NGHÌN ĐỒNG/CHỨNG CHỈ TỪ NGÀY 08/08/2022

BỔ SUNG LỆ PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 300 NGHÌN ĐỒNG/CHỨNG CHỈ TỪ NGÀY 08/08/2022

2022-06-30 09:43:59 379

Ngày 24/06/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2022/TT-BTC (“Thông tư 38”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư. Thông tư 38 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/08/2022 và bãi bỏ Thông tư số 172/2016/TT-BTC ("Thông tư 172") ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Thông tư 38 có một số nội dung mới như sau:

1. Bổ sung cấp “điều chỉnh hạng”, “chuyển đổi” vào điểm a và cấp “gia hạn” chứng chỉ hành nghề xây dựng vào điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 172

Thông tư 172

Thông tư 38

a)  Mức thu lệ phí cấp lần đầu:

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 1.000.000 đồng/chứng chỉ.

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 đồng/chứng chỉ.

a) Mức thu lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi:

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 1.000.000 đồng/chứng chỉ.

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 đồng/chứng chỉ.

b)  Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a trên.

b) Mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a trên.

(Mức thu lệ phí không thay đổi so với quy định hiện hành)

2. Bổ sung lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Danh mục lệ phí ban hành kèm Luật Phí và Lệ phí bổ sung quy định lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Theo đó, để thống nhất với quy định của Luật, Thông tư 38 đã bổ sung mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

  • Mức thu lệ phí cấp lần đầu, chuyển đổi: 300.000 đồng/chứng chỉ.
  • Mức thu lệ phí cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm trên. (150.000 đồng/chứng chỉ).

3. Trường hợp cấp lại chứng chỉ, giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp ghi sai thông tin thì không thu lệ phí

Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ, giấy phép trước ngày 08/08/2022, khi được cấp chứng chỉ, giấy phép thực hiện nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư 172.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi