BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TẠM SỬ DỤNG RỪNG CHO MỤC ĐÍCH THI CÔNG MẠNG LƯỚI ĐIỆN

BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TẠM SỬ DỤNG RỪNG CHO MỤC ĐÍCH THI CÔNG MẠNG LƯỚI ĐIỆN

2024-03-08 19:57:23 336

Ngày 06/03/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (“Nghị định 27”). Nghị định 27 bổ sung các quy định liên quan đến việc tạm sử dụng rừng.

Tạm sử dụng rừng là quy định hoàn toàn mới. Nghị định 27 cho phép việc sử dụng rừng để thực hiện thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án lưới điện để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhưng không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích tạm sử dụng rừng.

Theo đó, chủ đầu tư dự án lưới điện phải xây dựng và được phê duỵệt Phương án tạm sử dụng rừng trước khi chính thức sử dụng rừng.

1. Điều kiện phê duyệt Phương án tạm sử dụng rừng

Nghị định 27 quy định chặt chẽ các điều kiện mà Phương án tạm sử dụng rừng cần đáp ứng để được phê duyệt gồm:

  • Có dự án lưới điện để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.
  • Trường hợp dự án có cả chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và tạm sử dụng rừng, phải có quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác (đối với phần diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng);
  • Chỉ cho phép tạm sử dụng rừng trong trường hợp dự án bắt buộc phải sử dụng trên diện tích có rừng do không thể bố trí trên diện tích khác.
  • Diện tích tạm sử dụng phải được điều tra, đánh giá về hiện trạng, trữ lượng, tác động của việc tạm sử dụng rừng đối với hệ sinh thái rừng;
  • Thời gian tạm sử dụng rừng không quá thời gian thực hiện dự án;
  • Không tạm sử dụng rừng trong khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, phạm vi diện tích rừng có các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm;
  • Việc trồng lại rừng được thực hiện ngay trong mùa vụ trồng rừng gần nhất tại địa phương nhưng không quá 12 tháng tính từ thời gian tạm sử dụng rừng kết thúc.

Bên cạnh đó, việc tạm sử dụng rừng cũng bị hạn chế và quản lý chặt chẽ về loại rừng, diện tích, thời gian tạm sử dụng.

2. Trách nhiệm phê duyệt và giám sát việc thực hiện Phương án tạm sử dụng rừng

Nghị định 27 quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt Phương án tạm sử dụng rừng để thực hiện các hạng mục công trình tạm phục vụ thi công dự án lưới điện để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

Trong trường hợp diện tích rừng tạm sử dụng thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng là các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản lấy ý kiến của bộ, ngành chủ quản và chỉ phê duyệt khi được sự đồng ý của bộ, ngành chủ quản.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm về nội dung quyết định phê duyệt Phương án tạm sử dụng rừng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Nghị định 27 có hiệu lực thi hành từ ngày 6/3/2024.

Bình luận:

Từ khóa:  nghị định 27

,  

rừng

,  

lưới điện

,  

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi