BỘ TƯ PHÁP CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH

BỘ TƯ PHÁP CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH

2022-11-18 17:44:18 519

Ngày 14/11/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BTP (“Quyết định 2228”) về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Về cơ bản, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Quyết định 2228 vẫn như trước đó, tuy nhiên có bổ sung 01 thủ tục hành chính mới và phương thức thực hiện thông qua hình thức trực tuyến. Cụ thể như sau:

Bổ sung hình thức nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện, cấp xã

Trong các quy định trước đây, người có yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch (gọi tắt là “người có yêu cầu”) phải nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền (UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã). Tuy nhiên, nhằm đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, Quyết định 2228 cho phép người có yêu cầu có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến.

Theo đó, nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống và phải xác định đúng Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (“CSDLHTĐT”) có thẩm quyền thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu.

Bổ sung thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

Đây là quy định mới trong lĩnh vực hộ tịch so với các Quyết định được Bộ Tư pháp ban hành trước đây. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được xác nhận thông tin hộ tịch trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Thông tư 01/2022/TT-BTP sau đây:

  1. Đối với cá nhân, khi một việc hộ tịch của cá nhân đã đăng ký nhưng nội dung đăng ký đã có sự thay đổi hay các thông tin trong giấy tờ hộ tịch không thống nhất thì có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông tin hộ tịch.
  2. Đối với cơ quan, tổ chức:
  • Xác nhận thông tin về một việc hộ tịch hoặc một số việc hộ tịch của cá nhân đã được đăng ký;
  • Xác nhận thông tin hộ tịch của nhiều cá nhân khác nhau.

Theo đó, người có yêu cầu xác nhận thông tin hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/ Trung tâm hành chính công của Cơ quan quản lý CSDLHTĐT (thông thường là UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện) hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người yêu cầu sẽ được cấp Văn bản xác nhận thông tin hộ tịch.

Quyết định 2228 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi