CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN VNEID ĐỂ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ

CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN VNEID ĐỂ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ

2024-05-17 17:11:04 147

Nhằm góp phần tạo thuận lợi hơn cho các cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch trên môi trường điện tử, ngày 09/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2018/NĐ-CP (“Nghị định 130”) quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (“Nghị định 48”). Cụ thể như sau:

So với Nghị định 130, Nghị định 48 cho phép cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn sử dụng thêm hình thức tài khoản định danh điện tử/thẻ CCCD có gắn chíp để thực hiện thủ tục cấp chứng thư số của thuê bao và xác thực thông tin chứng thư số đối với thuê bao sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy, theo Nghị định 48, đối với hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao, ngoài đơn đề nghị cấp chứng thư số dạng bản giấy/điện tử theo mẫu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, các cá nhân, tổ chức phải nộp kèm theo các hồ sơ, tài liệu bao gồm:

+ Đối với cá nhân: thẻ CCCD/ thẻ căn cước/giấy chứng nhận căn cước/hộ chiếu/sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2;

+ Đối với tổ chức: Quyết định thành lập/quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đầu tư và thẻ CCCD/thẻ căn cước/giấy chứng nhận căn cước/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức; hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức.

Nghị định 48 cũng quy định rõ về hình thức nộp hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao, cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn các hình thức sau: nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực/nộp bản sao trình kèm bản chính để đối chiếu/cung cấp dữ liệu điện tử. Trường hợp chọn sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNEID/tài khoản định danh của tổ chức, CCCD gắn chíp để thực hiện thủ tục đề nghị cấp chứng thư số của thuê bao, cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức sẽ không phải nộp kèm theo các hồ sơ tài liệu bản giấy[1].

Nghị định 48 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/05/2024.

Lưu ý:

+ Đối với hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao đã nộp cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng nhưng đến ngày 09/05/2024 chưa được cấp chứng thư số thì tiếp tục thực hiện theo Nghị định 130, trừ trường hợp các bên lựa chọn áp dụng quy định của Nghị định 48;

+ Đối với hồ sơ cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đến ngày 09/05/2024 chưa được cấp giấy phép thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định 130.

[1] Điều kiện áp dụng: đã có văn bản chấp thuận cho phép thực hiện kết nối với hệ thống định danh và xác thức điện tử theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử hoặc có đầy đủ phương tiện đọc dữ liệu trong chíp điện tử, dữ liệu trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi