CÁC CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỂ ÁP DỤNG NGHĨA VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÁC CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỂ ÁP DỤNG NGHĨA VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

2024-04-05 19:30:17 336

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định: trường hợp doanh nghiệp tiến hành chuyển nhượng dự án đầu tư cho doanh nghiệp khác, nếu dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi chuyển nhượng, doanh nghiệp chuyển nhượng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT. Tuy nhiên, Thông tư 219 không quy định về căn cứ để xác định việc doanh nghiệp có phát sinh hoạt động chuyển nhượng dự án hay không?

Ngày 01/04/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 1327/TCT-CS gửi Cục thuế tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn thuế GTGT đối với trường hợp doanh nghiệp tiến hành chuyển nhượng dự án đầu tư (“Công văn 1327”). Trong đó, Tổng Cục thuế trả lời rằng: do hợp đồng không thể hiện giao dịch là chuyển nhượng dự án đầu tư (tên hợp đồng, các nội dung và điều khoản tại hợp đồng) nên không thể xác định rõ giao dịch chuyển nhượng giữa hai doanh nghiệp để áp dụng thuế GTGT theo quy định. Như vậy, trong trường hợp này, Tổng Cục thuế đang căn cứ vào hợp đồng để xác định giao dịch chuyển nhượng dự án, từ đó xác định nghĩa vụ thuế GTGT của doanh nghiệp.

Trước đó, tại Công văn 3409/CT-TTHT ngày 15/04/2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh trả lời Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sài Gòn Co.op về vấn đề thuế GTGT khi chuyển nhượng một phần của dự án. Theo đó, Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh xác định: nếu dự án bất động sản Công ty đầu tư đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định và có Quyết định của cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển nhượng một phần của dự án thì thuộc trường hợp không phải tính và kê khai nộp thuế GTGT. Như vậy, cơ sở để xác định phát sinh hoạt động chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp là quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi