CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG LẠM DỤNG VIỆC LẤY Ý KIẾN CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐỂ NÉ TRÁNH TRÁCH NHIỆM

CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG LẠM DỤNG VIỆC LẤY Ý KIẾN CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐỂ NÉ TRÁNH TRÁCH NHIỆM

2023-06-02 16:36:47 787

Đây là nguyên tắc được nhấn mạnh tại Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ (“Công điện 469”) về việc tiếp tục thực hiện việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Công điện 469 đưa ra nhiều nội dung cần phải thực hiện trước tháng 7/2023 nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục thị trường bất động sản. Cụ thể như sau:

1. Nhấn mạnh nguyên tắc “không né tránh trách nhiệm” trong giải quyết vướng mắc, vướng mắc của cấp nào, cấp đó phải giải quyết

 • Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; thực hiện luân chuyển, xử lý cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ;
 • Địa phương chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan Trung ương; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan Trung ương để né tránh trách nhiệm.

2. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra và đề xuất với Chính phủ các biện pháp tháo gỡ khó khăn thuộc các lĩnh vực liên quan: xây dựng, tín dụng, giá đất, trái phiếu doanh nghiệp, v.v.

 • Ưu tiên các giải pháp mang tính tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân, giảm thiểu thủ tục hành chính;
 • Thông qua, phê duyệt các ưu đãi, chính sách mới theo trình tự thủ tục rút gọn để có thể áp dụng, triển khai kịp thời trên thực tế;
 • Các địa phương rà soát, thống kê, tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội trong đó chỉ rõ các điều khoản của quy định, văn bản là nguyên nhân của các vướng mắc;
 • Thời hạn hoàn thành: không chậm hơn ngày 30/6/2023.

3. Yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác đầu tư

 • Hoàn thành việc gia hạn chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đã quá thời hạn do nguyên nhân khách quan trước 30 tháng 6 năm 2023;
 • Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền đối với các dự án bất động sản đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa được cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh.

4. Yêu cầu các địa phương rà soát và tháo gỡ cho các dự án nhà ở xã hội

 • Xây dựng và phê duyệt, trình phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân;
 • Công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử danh mục các dự án và có văn bản gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ để các ngân hàng thương mại có cơ sở áp dụng cho vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng;
 • Rà soát, tổng hợp các dự án nhà ở thương mại mà chưa bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi