CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TÂN TRANG (HÀNG HOÁ ĐÃ QUA SỬ DỤNG) VÀO VIỆT NAM

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TÂN TRANG (HÀNG HOÁ ĐÃ QUA SỬ DỤNG) VÀO VIỆT NAM

2023-11-10 19:02:23 779

Ngày 12/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 72/2018/QH14 về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (“Hiệp định CPTPP”) và có hiệu lực từ ngày 14/01/2019.Trong đó quy định, nếu một bên áp dụng hoặc duy trì các biện pháp cấm hoặc hạn chế nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng thì các biện pháp này sẽ không áp dụng với hàng hóa tân trang. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng với những hàng hóa tân trang mà pháp luật Việt Nam đang cấm hoặc hạn chế nhập khẩu cho đến 03 năm sau khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực[1].  

Thực hiện cam kết trên, ngày 02/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2023/NĐ-CP (“Nghị định 77”) quy định cụ thể về việc quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP. Theo đó, Nghị định 77 cho phép việc nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP và cùng chủng loại với hàng hóa đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Dưới đây là một số nội dung chính được đề cập tại Nghị định 77.

1. Điều kiện để được coi là hàng hóa tân trang

Theo Nghị định 77, hàng hóa tân trang là sản phẩm phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  • Nằm trong danh mục các hàng hóa được nêu tại Phụ thuộc quản lý của các Bộ chuyên ngành gồm Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
  • Được cấu thành toàn bộ hoặc một phần từ vật tư đã được phục hồi;
  • Có thời hạn sử dụng tương tự như thời hạn sử dụng của chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng;
  • Thực hiện được toàn bộ các chức năng như chức năng của chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng, với chất lượng, hiệu quả thực hiện không thay đổi hoặc tương tự như chất lượng, hiệu quả thực hiện của chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng;
  • Có chế độ bảo hành tương tự như chế độ bảo hành áp dụng cho chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng.

2. Điều kiện đối với hàng hóa tân trang được phép nhập khẩu vào Việt Nam

  • Có giấy phép nhập khẩu theo quy định;
  • Đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP;
  • Đáp ứng các quy định có liên quan đối với hàng nhập khẩu mới cùng chủng loại.

Đặc biệt, khi đưa hàng hóa tân trang ra lưu thông trên thị trường, trên nhãn gốc hoặc nhãn phụ của hàng hóa tân trang phải thể hiện bằng tiếng Việt cụm từ “Hàng hóa tân trang” ở vị trí và với kích cỡ có thể nhìn thấy và đọc được bằng mắt thường. Quy định nhằm xác định rõ hàng hóa nhập khẩu thuộc diện hàng hóa tân trang, tránh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, đồng thời phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất, ngăn ngừa hoạt động gian lận thương mại.

3. Hàng hóa tân trang chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam khi được cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang

a. Chủ thể thực hiện: Thương nhân nhập khẩu hàng hóa tân trang.

b. Cơ quan cấp giấy phép: Bộ quản lý chuyên ngành đối với từng loại hàng hóa tân trang nhập khẩu.

c. Các loại giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang:

Theo đó, giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang gồm 02 loại:

STT

Tiêu chí

Giấy phép nhập khẩu theo lô hàng

Giấy phép nhập khẩu có thời hạn

Ghi chú

1

Thời hạn sử dụng

Cho từng lô hàng nhập khẩu đã đăng ký

Trong thời hạn ít nhất 12 tháng và do cơ quan cấp phép xác định, trừ trường hợp hàng hoá tân trang bị đình chỉ Mã số tân trang hoặc doanh nghiệp được cấp Mã số tân trang bị thu hồi

 

2

Số lượng hàng hoá được nhập khẩu

Theo số lượng tại lô hàng đã đăng ký

Không hạn chế số lượng hàng hóa tân trang nhập khẩu theo giấy phép trong thời hạn có hiệu lực của giấy phép

 

3

Trường hợp áp dụng

+ Đối với Hàng hóa tân trang đủ điều kiện theo luật: Trong 03 lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam;

+ Đối với Hàng hoá tân trang bị đình chỉ Mã số tân trang và được cấp lại hoặc Hàng hoá tân trang của doanh nghiệp được cấp Mã số tân trang bị thu hồi và được cấp lại: Trong 10 lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam sau khi hết thời hạn đình chỉ/ được cấp lại;

 

+ Đối với Hàng hóa tân trang đủ điều kiện theo luật:  Kể từ lần nhập khẩu thứ 4.

+ Đối với Hàng hoá tân trang bị đình chỉ Mã số tân trang và được cấp lại hoặc Hàng hoá tân trang của doanh nghiệp được cấp Mã số tân trang bị thu hồi và được cấp lại: từ lần nhập khẩu thứ 11.

Cách xác định số lần nhập khẩu:

+ Số lần được tính cho cả trường hợp hàng hoá do cùng một thương nhân nhập khẩu hoặc do các thương nhân nhập khẩu khác nhau;

+ Chỉ được tính số lần đối với Hàng hóa tân trang cùng tên gọi, cùng kiểu loại, cùng mã hàng và thuộc cùng doanh nghiệp được cấp Mã số tân trang

Nghị định 77 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.                          

[1] https://trungtamwto.vn/upload/files/noi-dung-hiep-dinh/2.-National-Treatment-and-Market-Access-for-Goods.pdf

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi