CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SCIC TỪ NAY ĐẾN NĂM 2035

CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SCIC TỪ NAY ĐẾN NĂM 2035

2023-11-17 17:56:51 855

Ngày 10/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1336/QĐ-TTg (“Quyết định 1336”) về phê duyệt chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2025 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (“SCIC”).

Tại đây, ATA Legal Services xin cập nhật một số nội dung chính trong định hướng đầu tư và định hướng hoạt động của SCIC trong giai đoạn từ nay đến 2035 tại Quyết định 1336.

1. Định hướng đầu tư theo ngành: tập trung vào các ngành ưu tiên theo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021 - 2030:

(i) Giai đoạn đến năm 2025: thực hiện mục tiêu kép đảm bảo nhiệm vụ đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, dự án trọng điểm mà Nhà nước cần tập trung đầu tư và nắm giữ chi phối và bảo toàn phát triển vốn.

Tỷ trọng phân bổ vốn đầu tư của SCIC:

+ Ngành, lĩnh vực và dự án trọng điểm mà Nhà nước cần tập trung đầu tư theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030: Công nghệ cao (viễn thông, công nghệ thông tin,...), kinh tế số (hạ tầng số, hệ thống cơ sở dữ liệu,...), năng lượng (năng lượng tái tạo, năng lượng sạch,...); các dự án hạ tầng trọng điểm (cảng hàng không, đường bộ, đường sắt,...), đô thị thông minh; y tế hiện đại, dược phẩm; tài chính - ngân hàng, các lĩnh vực khác: trên 50% tổng vốn đầu tư;

+ Ngành, lĩnh vực và dự án mang lại hiệu quả kinh tế khác: dưới 50% tổng vốn đầu tư.

(ii) Giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035:hoạt động theo mô hình tổ chức đầu tư chuyên nghiệp.

Tỷ trọng phân bổ vốn đầu tư của SCIC:

+ Ngành, lĩnh vực và dự án trọng điểm mà Nhà nước cần tập trung đầu tư theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030: trên 70% tổng vốn đầu tư;

+ Ngành, lĩnh vực và dự án mang lại hiệu quả kinh tế khác: dưới 30% tổng vốn đầu tư.

2. Định hướng đầu tư theo phạm vi, lĩnh vực: tập trung đầu tư các lĩnh vực, dự án trọng điểm, hiệu quả, thu hút vốn đầu tư từ xã hội và từ nước ngoài

  • Đầu tư vào các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng thương mại, v.v.;
  • Đầu tư bổ sung vốn vào một số doanh nghiệp lớn, đang hoạt động hiệu quả và có tiềm năng trong danh mục đầu tư hiện hữu của SCIC để phục vụ kế hoạch đầu tư phát triển của doanh nghiệp;
  • Đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nền kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ.

3. Định hướng triển khai hoạt động kết nối huy động vốn và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp

Với việc định hướng phát triển theo mô hình tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp, SCIC sẽ không chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh đầu tư vốn mà trong thời gian tới còn thực hiện hoạt động tư vấn, xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài, tổ chức kết nối, hợp tác với các Quỹ Đầu tư, Tổ chức tài chính trên thế giới, cụ thể:

  • Là cầu nối để huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế thông qua triển khai hoạt động tư vấn, xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư, các Quỹ Đầu tư, Tổ chức tài chính trên thế giới đầu tư hoặc cùng SCIC thành lập các quỹ đầu tư chuyên ngành để đầu tư vào ngành, lĩnh vực và dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực hạ tầng của Việt Nam.
  • Triển khai hoạt động tư vấn, tập trung vào các lĩnh vực: quản trị doanh nghiệp, cổ phần hóa, xây dựng chiến lược kinh doanh, thẩm định và đánh giá các cơ hội đầu tư, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, thoái vốn.

4. Định hướng đẩy mạnh triển khai công tác cổ phần hóa

  • Trong nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từ nay đến năm 2025, SCIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác cổ phần hóa, sắp xếp lại, thoái vốn theo đúng danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  • Ngoài ra, SCIC phải đẩy nhanh việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về SCIC theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 1336 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi