CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN ĐANG MUA/ HỢP TÁC MUA TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ THÌ CÓ ĐƯỢC TIẾP TỤC NẮM GIỮ KHÔNG?

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN ĐANG MUA/ HỢP TÁC MUA TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ THÌ CÓ ĐƯỢC TIẾP TỤC NẮM GIỮ KHÔNG?

2022-09-23 18:13:23 345

Nghị định 65/2022/NĐ-CP ("Nghị định 65") đưa ra các tiêu chuẩn cao hơn khi xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để đáp ứng điều kiện mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 65 có quy định: “Nhà đầu tư đã được xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, khi mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định này phải thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Nghị định này”.

Áp dụng quy định nêu trên, đối với các trường hợp nhà đầu tư cá nhân đang mua/ hợp tác mua trái phiếu phát hành riêng lẻ, để xác định họ có tiếp tục được nắm giữ không, cần phân tích chi tiết từng trường hợp:

  1. Đối với trường hợp, nhà đầu tư khi mua trái phiếu trước đó đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đến nay vẫn tiếp tục đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định 65, nhà đầu tư chắc chắc vẫn được tiếp tục sở hữu trái phiếu.
  2. Đối với trường hợp nhà đầu tư đáp ứng điều kiện khi mua trái phiếu trước đó nhưng hiện tại không còn đáp ứng theo quy định tại Nghị định 65, do Nghị định 65 chỉ yêu cầu việc xác định lại tư cách nhà đầu tư tại thời điểm “mua” trái phiếu chứ không yêu cầu phải xác định lại cả trong quá trình nhà đầu tư đang nắm giữ trái phiếu. Do đó, theo nguyên tắc áp dụng pháp luật, các nhà đầu tư này vẫn được tiếp tục sở hữu trái phiếu.
  3. Đối với trường hợp nhà đầu tư hợp tác mua trái phiếu phát hành riêng lẻ, hoạt động hợp tác này sẽ phải chấm dứt ngay bởi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 65, nhà đầu tư mua trái phiếu sẽkhông được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức”.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi