CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHO VAY VỐN TỪ NGÀY 01/09/2023

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHO VAY VỐN TỪ NGÀY 01/09/2023

2023-07-07 19:36:40 877

Ngày 28/06/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 06/2023/TT-NHNN (“Thông tư 06”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (“Thông tư 39”) quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là “TCTD) đối với khách hàng.

Nhằm hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động cho vay của TCTD, Thông tư 06 đã đưa ra nhiều trường hợp không được vay vốn và bổ sung thêm phương thức cho vay bằng hình thức điện tử. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung các trường hợp TCTD không được cho vay

Ngoài việc làm rõ những trường hợp không được cho vay đã ghi nhận trước đó tại Thông tư 39, Thông tư 06 bổ sung các trường hợp không được cho vay đối với các nhu cầu vốn sau đây:

a. Để gửi tiền;

b. Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần mà chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom;

c. Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại thời điểm TCTD quyết định cho vay;

d. Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp các khoản vay đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh mà phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm TCTD quyết định cho vay;
  • Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của TCTD theo phương án sử dụng vốn đã gửi TCTD để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó.

2. Cho phép TCTD cấp vốn cho vay trả nợ khoản vay nước ngoài kể cả trong trường hợp không phục vụ mục đích kinh doanh

Thông tư 39 chỉ cho phép TCTD cấp vốn cho vay trả nợ khoản vay nước ngoài khi đáp ứng các điều kiện nhất định, trong đó điều kiện đầu tiên là phải là khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư 06 loại bỏ điều kiện này. Theo đó, các trường hợp vay vốn cho mục đích tiêu dùng cũng có thể được chấp thuận.

3. Ghi nhận phương thức cho vay bằng phương tiện điện tử đối với cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống

a. Dư nợ cho vay tối đa: Không vượt quá 100 triệu đồng đối với mỗi khách hàng tại một TCTD.

b. Quy trình xem xét, thẩm định và giao kết thoả thuận cho vay: được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

c. Việc giải ngân giá trị cho vay: vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng theo mục đích vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống mà khách hàng cam kết. 

Thông tư 06 có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi