CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHỈ ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ ÍT NHẤT 12 ĐẾN 24 THÁNG

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHỈ ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ ÍT NHẤT 12 ĐẾN 24 THÁNG

2023-08-11 14:51:11 1335

Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 62 Luật Hợp tác xã 2023 quy định về các đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp hay hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trong đó có đề cập tới những người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, điểm d khoản 2 Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định: “Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ.”

Nhằm triển khai các quy định trên, ngày 01/8/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-BXD (“Thông tư 05”) quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

STT

Danh mục các lĩnh vực quản lý

Đối tượng áp dụng

Thời hạn

1

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Người có chức vụ, quyền hạn

Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2

Hoạt động đầu tư xây dựng

3

Phát triển đô thị

4

Hạ tầng kỹ thuật

5

Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

6

Vật liệu xây dựng

7

Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng

Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

8

Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

9

Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực nêu trên

Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt

Thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.

Theo đó, thời hạn hạn chế việc thành lập và điều hành doanh nghiệp sẽ là đủ 02 năm sau khi thôi chức vụ đối với những người có chức vụ, quyền hạn trong những lĩnh vực quản lý hoặc phê duyệt cấp phép trực tiếp đối với doanh nghiệp. Đây cũng là thông lệ áp dụng tương tự đối với các cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn của các Bộ, ban, ngành quản lý, cấp phép khác như Bộ Tài chính (Nội dung chi tiết Quý khách hàng có thể xem tại đây) hay Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Thông tư 05 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi