CÁN BỘ ĐỀ XUẤT VÀ THỰC HIỆN ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO CÓ THỂ ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT VÀ THỰC HIỆN ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO CÓ THỂ ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

2023-10-06 15:42:17 896

Đổi mới và sáng tạo là hai nền tảng quan trọng tạo ra động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Tuy nhiên, thực tiễn đã chứng minh, việc đổi mới và sáng tạo cần có cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích và phát huy vai trò của mình. Nhằm thực hiện mục tiêu trên, ngày 29/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2023/NĐ-CP về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung (“Nghị định 73”). Theo quan điểm ATA, Nghị định 73 là một bước đột phá, thể hiện sự thay đổi quan trọng về tư duy và quan điểm phát triển. Dưới đây là những nội dung chính được Nghị định 73 đề cập đến, cụ thể:

1. Những đối tượng nào được khuyến khích, bảo vệ?

Nghị định 73 xác định rõ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, viên chức quản lý, người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn nhằm tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung (“Cán Bộ Năng Động, Sáng Tạo”) thuộc đối tượng được Nhà nước khuyến khích, bảo vệ.

2. Điều kiện áp dụng chính sách bảo vệ Cán Bộ Năng Động, Sáng Tạo

2.1. Điều kiện đối với nội dung đề xuất đổi mới, sáng tạo:

a) Có khả năng tháo gỡ, giải quyết điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết hiệu quả vấn đề được đề xuất;

b) Vì lợi ích chung, đem lại sự phát triển chung của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị;

c) Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn; không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

d) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

2.2. Điều kiện về kết quả thực hiện đề xuất:

a) Thực hiện đề xuất được cơ quan sử dụng cán bộ đánh giá là hoàn thành;

b) Thực hiện đề xuất không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu đề ra, gây ra thiệt hại nhưng được cơ quan sử dụng cán bộ xem xét, đánh giá đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung.

3. Chính sách khuyến khích Cán Bộ Năng Động, Sáng Tạo

Cán Bộ Năng Động Sáng Tạo, cơ quan và người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ sẽ được áp dụng chính sách khuyến khích như sau:

a) Tuyên dương, biểu dương, khen thưởng đối với những đề xuất được đánh giá là hoàn thành;

b) Được lấy làm căn cứ để đánh giá trước khi xếp loại, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, luân chuyển theo hướng ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao;

c) Được đánh giá là có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ để xét nâng ngạch công chức; được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với những đề xuất đổi mới, sáng tạo được đánh giá là hoàn thành;

d) Được động viên, khuyến khích bằng các hình thức khác phù hợp quy định.

4. Chính sách bảo vệ Cán Bộ Năng Động, Sáng Tạo

a) Cán Bộ Năng Động, Sáng Tạo có đề xuất được đánh giá là hoàn thành: không bị xử lý trách nhiệm.

b) Cán Bộ Năng Động, Sáng Tạo không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu đề ra nhưng đánh giá đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung: được loại trừ trách nhiệm.

c) Cán Bộ Năng Động, Sáng Tạo không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu đề ra và gây ra thiệt hại nhưng được đánh giá đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung: được xem xét loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

Nghị định 73 có hiệu lực kể từ ngày 29/09/2023./.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi