CẮT GIẢM MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN TRONG HỒ SƠ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

CẮT GIẢM MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN TRONG HỒ SƠ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

2024-01-26 09:48:18 520

Ngày 19/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 87/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (“Quyết định 87”). Quyết định 87 có một số nội dung đáng chú ý với các tổ chức hành nghề luật sư và người hành nghề luật sư như sau:

2. Bãi bỏ thành phần Giấy chứng nhận sức khỏe đối với các thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư

Các thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư bao gồm:

  • Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;
  • Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư;
  • Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư;
  • Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Theo phương án được phê duyệt tại Quyết định 87, đối với tất cả các thủ tục này, các cá nhân không phải nộp Giấy chứng nhận sức khỏe. Lý do của việc bãi bỏ là để cá nhân hành nghề tự bảo đảm về sức khỏe khi hành nghề.

2. Bãi bỏ điều kiện về thời gian hành nghề tại Việt Nam đối với  Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài 

Nhằm tạo điều kiện cho công ty luật nước ngoài tại Việt Nam lựa chọn nhân sự phù hợp, phương án mới đưa ra nội dung bãi bỏ quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 68 Luật Luật sư quy định về Điều kiện hành nghề của Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, cụ thể:

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài được phép hành nghề tại Việt Nam theo quy định của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

...

  1. Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng;
  1. Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.”

Theo đó, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam sẽ có quyền chủ động hơn trong việc lựa chọn nhân sự phù hợp, hiệu quả hơn và công tác chuẩn bị hồ sơ thành lập cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn.

3. Bãi bỏ quy định về thời hạn hành nghề của luật sư tại thủ tục Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. 

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 32 Luật Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phải đáp ứng điều kiện: Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật này;

Theo phương án được phê duyệt tại Quyết định 87, nhằm tạo điều kiện cho cá nhân thành lập và đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề, yêu cầu về thời hạn hành nghề nêu trên đối với luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư sẽ được bãi bỏ.

Quyết định 87 đề ra phương thức thực thi là sửa đổi Luật Luật sư năm 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012) và lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2026.

Bên cạnh đó, Quyết định 87 cũng đưa ra phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực công chứng với việc sửa đổi Luật Công chứng năm 2014 theo lộ trình trong giai đoạn 2024-2025 và lĩnh vực thừa phát lại với việc sửa đổi Nghị định số 08/2020/NĐ-CP theo lộ trình trong năm 2024.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi