CHẬM NHẤT 31/12/2026, TOÀN BỘ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI HNX PHẢI CHUYỂN SANG HOSE

CHẬM NHẤT 31/12/2026, TOÀN BỘ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI HNX PHẢI CHUYỂN SANG HOSE

2023-11-24 19:47:28 881

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 37/2020/QĐ-TTg quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HOSE có nhiệm vụ tổ chức, vận hành, quản lý thị trường giao dịch cổ phiếu, còn HNX có nhiệm vụ tổ chức, vận hành, quản lý thị trường giao dịch trái phiếu/chứng khoán phái sinh. Theo đó, ngày 12/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2021/TT-BTC (“Thông tư 57”) quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện lộ trình này đã phát sinh nhiều vấn đề trên thực tiễn. Nhằm tạo điều kiện cho công tác triển khai thực hiện của các Sở Giao dịch Chứng khoán và tránh gây ảnh hưởng tới quyền lợi của các nhà đầu tư, ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 69/2023/TT-BTC (“Thông tư 69”) sửa đổi lại Thông tư 57 theo hướng xác định lại lộ trình sắp xếp thị trường giao dịch chứng khoán nêu trên. Dưới đây, ATA Legal Services đã cập nhật các nội dung thay đổi đáng chú ý như sau:

1. Kéo dài thời hạn để Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch (UPCOM) đến ngày 31/12/2026 thay vì 30/6/2025 như Thông tư 57

Theo đó, các mốc thời gian hoàn thành công tác quản lý, tiếp nhận hồ sơ đối với cổ phiếu niêm yết, UPCOM cũng được điều chỉnh tương ứng:

+ Từ ngày 01/7/2025, HOSE là đầu mối triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết, UPCOM mới;

+ Chậm nhất đến 31/12/2025, HNX phải hoàn thành việc chuyển giao và HOSE phải hoàn thành việc tiếp nhận quản lý cổ phiếu đang niêm yết tại HNX;

+ Chậm nhất đến 31/12/2026, HNX phải hoàn thành việc chuyển giao và HOSE phải hoàn thành việc tiếp nhận quản lý cổ phiếu đang đăng ký giao dịch tại HNX;

2. Các trường hợp chuyển tiếp

+ Đối với việc xử lý hồ sơ trong trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu cho HNX trước ngày 01/07/2025 mà chưa được chấp thuận niêm yết: HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức sang HOSE trước ngày 08/07/2025 để HOSE tiếp tục xử lý hồ sơ theo quy định pháp luật.

+ Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết do HOSE tiếp nhận của tổ chức có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết dưới 120 tỷ đồng nhưng chưa được chấp thuận niêm yết tính đến thời điểm Thông tư 69 có hiệu lực: HOSE có trách nhiệm chuyển hồ sơ sang HNX để tiếp tục xử lý hồ sơ theo quy định. Theo đó, thời hạn chuyển hồ sơ chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Thông tư 69 có hiệu lực.

Thông tư 69 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi