CHẬM NHẤT NGÀY 30/09/2022 NGƯỜI NỘP THUẾ PHẢI NỘP GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2022

CHẬM NHẤT NGÀY 30/09/2022 NGƯỜI NỘP THUẾ PHẢI NỘP GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2022

2022-07-01 15:38:43 485

Ngày 23/06/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2194/TCT-KK năm 2022 (“Công văn 2194”) về tổ chức triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Trong đó, Công văn 2194 có một số điểm đáng chú ý đối với người nộp thuế khi nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất (sau đây gọi chung là “Gia hạn nộp thuế).

1. Trình tự, thủ tục và Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế

  • Người nộp thuế trực tiếp lập, gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế (hướng dẫn lập tại Phụ lục 1 Công văn 2194) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  • Ưu tiên nộp Giấy đề nghị bằng phương thức điện tử. Chỉ trong trường hợp không thể thực hiện gửi theo phương thức điện tử, người nộp thuế mới gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.
  • Thời hạn nộp: chậm nhất là ngày 30/09/2022, kể cả trường hợp nộp thay thế do phát hiện sai sót;

         Nếu nộp sau ngày 30/09/2022 thì không được gia hạn nộp thuế.

Lưu ý: Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất 2022 chỉ gửi 01 lần cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn.

2. Xử lý trong trường hợp người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn

  • Người nộp thuế tự chịu trách nhiệm về việc xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn.
  • Các trường hợp phát hiện hoặc xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn (kể cả trong thời gian gia hạn hoặc khi đã hết thời gian gia hạn), cơ quan thuế sẽ yêu cầu người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt, tiền chậm nộp xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi