CHỈ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ ĐỂ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

CHỈ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ ĐỂ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

2024-06-28 19:44:30 146

Ngày 20/06/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2024/TT-BTC quy định chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá bất động sản (“Thông tư 42”) để thay thế Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 - Thẩm định giá bất động sản (“Thông tư 145”).

1. Xác định giá trị pháp lý của thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá bất động sản

Thông tư 42 xác định rõ chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá bất động sản tuân thủ theo quy định pháp luật về giá và không áp dụng đối với trường hợp định giá đất theo quy định pháp luật về đất đai (những trường hợp việc xác định giá đất phục vụ công tác quản lý giá đất của nhà nước).

2. Chỉ áp dụng phương pháp thặng dư trong việc thẩm định xác định giá trị của bất động sản

Thông tư 145 cho phép áp dụng nhiều phương pháp thẩm định giá đất khác nhau (chiết trừ, thặng dư, so sánh, vốn hóa trực tiếp, dòng tiền chiết khấu) theo lựa chọn của thẩm định giá viên và mỗi loại bất động sản sẽ được hướng dẫn áp dụng các phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, Thông tư 42 quy định tất cả các bất động sản đều áp dụng một phương pháp duy nhất để thẩm định giá là phương pháp thặng dư.

3. Điều chỉnh các bước tiến hành thẩm định giá để bảo đảm kết quả định giá phù hợp, chính xác nhất

Thông tư 42 không điều chỉnh quy trình thực hiện thẩm định giá so với Thông tư 145, nhưng có sự điều chỉnh/bổ sung thêm các yêu cầu để đảm bảo tính phù hợp, xác thực của công tác thẩm định giá và kết quả định giá được chính xác hơn, như:

+ Phải thu thập thông tin của tối thiểu 03 bất động sản có đặc điểm tương tự;

+ Phải phân tích và đánh giá về khả năng thực hiện, hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác dự án theo tiến độ đầu tư đã cam kết và theo các quy định hiện hành về bất động sản;

+ Việc xác định mức biến động của giá chuyển nhượng, giá cho thuê và các yếu tố khác hình thành doanh thu căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát thị trường hoặc số liệu công bố của cơ quan thống kê hoặc cơ quan quản lý thị trường bất động sản, đảm bảo phù hợp mức biến động của thị trường bất động sản qua các năm

+ Tỷ suất chiết khấu được xác định trên cơ sở lãi suất cho vay trung hạn bình quân của loại tiền gửi VNĐ tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có trụ sở hoặc chi nhánh trên địa bàn cấp tỉnh tại thời điểm thẩm định giá để thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Thông tư 42 có hiệu lực từ ngày 05/08/2024.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi