CHỈ CẦN LẬP MỘT HÓA ĐƠN CHO CÁC HÀNG HÓA CÓ MỨC THUẾ SUẤT GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHÁC NHAU

CHỈ CẦN LẬP MỘT HÓA ĐƠN CHO CÁC HÀNG HÓA CÓ MỨC THUẾ SUẤT GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHÁC NHAU

2022-06-23 09:03:17 370

Ngày 20/06/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP (“Nghị định 41”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Nghị định 41 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/06/2022 với những điểm nổi bật sau:

1. Sửa đổi quy định về lập hóa đơn khi có nhiều mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) khác nhau

Theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% được giảm 2% (tức là còn 8%) từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022, trừ một số hàng hóa, dịch vụ. Để đảm bảo sự phù hợp các nội dung trên hóa đơn, Nghị định 41 sửa đổi quy định về việc lập hóa đơn như sau:

Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Nghị định 41 (sửa đổi Nghị định 15)

  • Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT. (Khoản 4 Điều 1 Nghị định 15)
  • Ví dụ: Đối với một khách hàng khi mua nhiều loại hàng hóa, thay vì lập 01 hóa đơn ghi nhiều thuế suất khác nhau thì Cơ sở kinh doanh phải lập 02 hóa đơn: 01 hóa đơn ghi riêng thuế suất đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT còn 8%; và 01 hóa đơn ghi các thuế suất khác.
  • Trường hợp Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Khi bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.
  • Trường hợp Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: Khi bán hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

       (Điều 2 Nghị định 41)

=> Chỉ cần lập 01 hóa đơn GTGT ghi thuế suất từng loại hoặc 01 hóa đơn bán hàng ghi rõ số tiền được giảm.

2. Trường hợp Cơ sở kinh doanh đã thực hiện lập hóa đơn GTGT theo quy định tại Điều 2 Nghị định 41 (từ ngày 01/02/2022 đến 20/06/2022) thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt về thuế và hóa đơn.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi