CHỈ PHÁP NHÂN ĐƯỢC QUYỀN MUA PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP/ CÔNG TY LÂM NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI

CHỈ PHÁP NHÂN ĐƯỢC QUYỀN MUA PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP/ CÔNG TY LÂM NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI

2024-01-19 18:42:57 281

Ngày 12/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2024/NĐ-CP (“Nghị định 04”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP (“Nghị định 118”) về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Nghị định 04 đưa ra một số sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau:

1. Nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần chi phối tại các công ty nông nghiệp/công ty lâm nghiệp có phương án sử dụng đất từ 500 ha trở lên

Nghị định 04 thay đổi hoàn toàn tiêu chí xác định các công ty nông nghiệp/ công ty lâm nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần thuộc đối tượng phải được Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối so với Nghị định 118, cụ thể như sau:

STT

Loại công ty

Quy định cũ (Nghị định 118)

Quy định mới (Nghị định 04)

1

Công ty nông nghiệp

Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối đối với công ty nông nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là trồng, chế biến cao su tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh.

Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối đối với công ty nông nghiệp có phương án sử dụng đất từ 500 ha trở lên.

2

Công ty lâm nghiệp

Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối đối với công ty lâm nghiệp có diện tích rừng sản xuất là rừng trồng và đất quy hoạch trồng rừng sản xuất từ 70% diện tích đất được giao, thuê trở lên tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh.

Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối đối với công ty lâm nghiệp có phương án sử dụng đất từ 1000 ha trở lên.

Như vậy, theo Nghị định 04, tiêu chí xác định công ty nông nghiệp/ công ty lâm nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần thuộc đối tượng phải được Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối trên 50% vốn điều lệ là căn cứ vào diện tích đất sử dụng tại phương án hoạt động của công ty đó thay vì căn cứ vào ngành nghề kinh doanh và địa bàn hoạt động như tại Nghị định 118 trước đây.

2. Chỉ pháp nhân mới được tham gia mua phần vốn Nhà nước tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp chuyển đổi

Theo Nghị định 04, các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước có phương án sản xuất, chế biến ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và ngoài nước mà còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính sẽ được chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên bằng hình thức bán một phần vốn nhà nước cho nhà đầu tư và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Theo đó, nhà đầu tư được mua phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp này, cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có tư cách pháp nhân;
  • Có vốn chủ sở hữu tối thiểu gấp hai lần vốn điều lệ của phương án thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm gần nhất có lãi tính đến thời điểm đăng ký tham gia góp vốn hoặc mua phần vốn nhà nước;
  • Có cam kết bằng văn bản của nhà đầu tư khi đăng ký trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đáp ứng các nội dung theo quy định. Cam kết này là một phần nội dung bắt buộc của hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Nghị định 04 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2024.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi