CHÍNH PHỦ KÊU GỌI NGUỒN VỐN DOANH NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CẢNG BIỂN

CHÍNH PHỦ KÊU GỌI NGUỒN VỐN DOANH NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CẢNG BIỂN

2023-07-28 18:27:48 938

Ngày 24/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 886/QĐ-TTg (Quyết định 886”) phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (“Quy hoạch”) theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/09/2021 (“Quyết định 1579”).

Một trong những nội dung đáng lưu ý tại Quyết định 886 là đề ra chính sách kêu gọi và thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để phát triển hạ tầng cảng biển. Những giải pháp để triển khai chính sách này cụ thể như sau:

1. Đa dạng hoá và thể chế hoá các giải pháp huy động vốn

a. Huy động đa dạng các nguồn lực từ ngân sách và ngoài ngân sách, nguồn lực trong nước và ngoài nước để thực hiện công tác quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển theo quy hoạch.

b. Thể chế hóa các giải pháp huy động, sử dụng nguồn lực để đảm bảo triển khai hiệu quả, khả thi.

c. Tiếp tục tăng cường các mối quan hệ với các tổ chức liên quan thuộc các đối tác chiến lược của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác, các tổ chức quốc tế như Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các tổ chức khác để thu hút vốn đầu tư hạ tầng cảng biển, kết cấu hạ tầng giao thông kết nối với các cảng biển.

d. Đề xuất cụ thể cơ chế sử dụng nguồn thu phí cho thuê kết cấu hạ tầng hàng hải để đáp ứng cho các dự án cấp thiết lĩnh vực hàng hải.

e. Nghiên cứu áp dụng ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng mặt nước, khu vực biển để tăng cường thu hút nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải.

2. Các dự án phát triển hạ tầng cảng biển thuộc danh mục kêu gọi nguồn vốn doanh nghiệp để thực hiện

Quyết định 886 đưa ra danh mục dự án phát triển hạ tầng cảng biển dự kiến sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng được để cập chi tiết, lộ trình thực hiện theo hai giai đoạn 2021 – 2025 và 2025 – 2030 với tổng số vốn đầu tư lên đến 145.758 tỷ đồng.

Danh mục dự án cảng biển dự kiến sử dụng vốn của doanh nghiệp bao gồm:

  • Bến cảng số 3, 4 thuộc Khu bến Lạch Huyện
  • Bến cảng số 5, 6 thuộc Khu bến Lạch Huyện
  • Bến cảng số 7, 8 thuộc Khu bến Lạch Huyện
  • Khu bến Nam Đồ Sơn (giai đoạn khởi động)
  • Khu bến cảng Liên Chiểu (giai đoạn khởi động)
  • Khu bến cảng Trần Đề - Sóc Trăng (giai đoạn khởi động)
  • Các bến tiếp theo Khu bến Lạch Huyện
  • Mở rộng Khu bến cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa
  • Khu bến cảng và Logistics Cái Mép Hạ
  • Các bến cảng biển khác theo Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định 886 có hiệu lực từ ngày 24/07/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi