CHÍNH SÁCH LỚN VỀ ĐẤT ĐAI THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 37/NQ-CP NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ

CHÍNH SÁCH LỚN VỀ ĐẤT ĐAI THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 37/NQ-CP NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ

2023-03-24 14:49:18 730

Ngày 17/03/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 37/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” (“Nghị Quyết 37”)

Nghị quyết 37 đề ra một số chủ trương, chính sách lớn trong lĩnh vực đất đai. Sau đây, ATA Legal Services xin tổng hợp và trình bày những chủ trương, chính sách lớn liên quan đến việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi), và một số dự án Luật khác được đề cập đến tại Nghị quyết 37 như sau:

1. Người có nhiều đất, nhiều nhà sẽ chịu mức thuế cao hơn

Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý tại Nghị quyết 37. Theo đó, đối với chương trình hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, Chính phủ dự kiến sẽ nghiên cứu để ban hành chính sách “Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang”.

2. Bổ sung chính sách về đất kết hợp đa mục đích

Theo đó, trong giai đoạn tới, Chính phủ sẽ xây dựng và đề xuất các quy định pháp luật hướng dẫn việc sử dụng và quản lý các loại đất kết hợp đa mục đích:

  • Đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế;
  • Đất ở kết hợp với thương mại, dịch vụ;
  • Đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ;
  • Đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh;
  • Đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển.

3. Chủ trương tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư

Trong năm 2022 và 2023, Bộ KHĐT tiếp tục triển khai và tổng kết chủ trương tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư để thực hiện trước làm cơ sở bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai.

Việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.

Nghị Quyết 37 có hiệu lực kể từ ngày 17/03/2023.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi