CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI TRỰC TUYẾN

CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI TRỰC TUYẾN

2023-06-02 19:18:41 1019

Việc triển khai thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử đã được quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ (ATA Legal Services đã cập nhật những nội dung quan trọng của Nghị định 10/2023/NĐ-CP tại đây). Trên cơ sở đó, ngày 28/04/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1085/QĐ-BTNMT  (“Quyết định 1085”) công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, thay thế các nội dung thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 3 năm 2014; Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2014; Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017; Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018; Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vấn đề quan trọng mà Quyết định 1085 hướng tới, đó là việc chính thức quy định và hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

1. Về nguyên tắc chung, Quyết định 1085 yêu cầu Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (Văn phòng/chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp huyện, v.v.) có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai trên môi trường điện tử tương tự như khi tiếp nhận trực tiếp.

2. Quy trình, thủ tục nộp và giải quyết hồ sơ theo hình thức trực tuyến cụ thể như sau:

  • Việc nộp hồ sơ được thực hiện qua Cổng dịch vụ công;
  • Người sử dụng đất có thể thực hiện thanh toán phí, lệ phí qua Cổng dịch vụ công;
  • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện kiểm tra, xác minh, làm rõ hồ sơ qua tin nhắn SMS hoặc thông báo qua Cổng dịch vụ công;
  • Người nộp hồ sơ có thể nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu.

Ngoài ra, Quyết định 1085 bãi bỏ thủ tục thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; việc bãi bỏ này được thực hiện trên cơ sở điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định 10/2023/NĐ-CP.

Quyết định 1085 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi