CHO PHÉP KINH TẾ TƯ NHÂN THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

CHO PHÉP KINH TẾ TƯ NHÂN THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

2022-06-17 15:35:09 440

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (“Luật số 03”). Luật số 03 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022.

Bài viết này sẽ hệ thống lại sự điều chỉnh của Luật số 03 đối với Luật Điện lực năm 2004.

Cụ thể, Điều 6 Khoản 1 Luật số 03 có quy định về chính sách phát triển điện lực với nội dung mới như sau: “…thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và theo quy hoạch phát triển điện lực, hoạt động phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành điện lực.

Các thành phần kinh tế ngoài nhà nước được vận hành lưới điện truyền tải do mình đầu tư xây dựng.”.

Nội dung này và các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực đã cho thấy sự thay đổi trong chính sách phát triển ngành điện lực nhằm khai thác tối đa năng lực và nguồn vốn tư nhân. Điều này cũng phù hợp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, vận hành các dự án nhà ở, khu đô thị lớn.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi