CHO PHÉP LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI KHI KHU ĐẤT DỰ KIẾN XÂY DỰNG CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TẠI THỜI ĐIỂM ĐẤU THẦU

CHO PHÉP LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI KHI KHU ĐẤT DỰ KIẾN XÂY DỰNG CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TẠI THỜI ĐIỂM ĐẤU THẦU

2023-05-19 16:28:27 893

Ngày 28/4/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2023/TT-BXD (“Thông tư 03”) sửa đổi Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội ("NOXH"). 

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD, một trong các nguyên tắc khi lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NOXH là khu đất dự kiến dùng để xây dựng NOXH đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt. Tuy nhiên, việc đáp ứng điều kiện này trên thực tiễn thường gặp nhiều khó khăn do quá trình lập, thẩm định, phê duyệt thường kéo dài; chưa kể đến trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch chung thì mới có căn cứ để phê duyệt quy hoạch chi tiết. Điều này khiến quá trình triển khai các thủ tục pháp lý đầu tư của doanh nghiệp bị kéo dài.

Nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, phù hợp với chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư đối với các dự án NOXH, Thông tư 03 đã điều chỉnh nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NOXH theo hướng cho phép lựa chọn cả những trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt tại thời điểm thực hiện thủ tục đấu thầu. Cụ thể, đối với những trường hợp này, khu đất dự kiến xây dựng chỉ cần thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực có yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu, hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu. 

Tuy nhiên, khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở vẫn phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực để quy định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và các yêu cầu liên quan về kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Thông tư 03 có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi