CHO PHÉP SAI SỐ KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG PHẠM VI +/-5%

CHO PHÉP SAI SỐ KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG PHẠM VI +/-5%

2023-10-27 20:38:57 993

Ngày 16/102/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD (“Thông tư 09”) về Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD (“Quy chuẩn 06”) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Quy chuẩn 06 sửa đổi đưa ra nhiều quy định mới, trong đó có các điểm trọng yếu như sau:

1. Bổ sung làm rõ đối tượng áp dụng quy chuẩn về an toàn cháy đối với nhà

a. Đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ có kết hợp mục đích sử dụng khác và nhà ở riêng lẻ được chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác (“NORL”)

Theo đó, Thông tư 09 thay đổi tiêu chí để xác định NORL áp dụng theo Quy chuẩn 06. Cụ thể, NORL phải đảm bảo một trong các tiêu chí sau:

 • Cao từ 7 tầng trở lên (hoặc có chiều cao phòng cháy chữa cháy (“PCCC”) từ 25m trở lên); hoặc
 • Có khối tích từ 5000m3 trở lên; hoặc
 • Có nhiều hơn 1 tầng hầm đến 3 tầng hầm.

Trường hợp NORL không đáp ứng được một trong các tiêu chí trên thì có thể áp dụng các yêu cầu an toàn cháy nêu trong tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, các tài liệu chuẩn khác để thiết kế an toàn cháy.

b. Đối với các nhà không thuộc phạm vi tiêu áp dụng của Quy chuẩn 06: Có thể được xem xét áp dụng nếu các yêu cầu trong Quy chuẩn này phù hợp với loại hình nhà đó.

c. Đối với các nhà đứng độc lập:

Nhà đứng độc lập nếu không thể tuân thủ các quy định của Quy chuẩn 06 thì căn cứ trên công năng cụ thể của nhà vẫn có thể áp dụng các tài liệu chuẩn để thiết kế an toàn cháy khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Không phải nhà thuộc nhóm F5[1] và NORL.
 • Có chiều cao dưới 7 tầng, chiều cao PCCC dưới 25m và khối tích dưới 5000m3.

2. Sửa đổi, bổ sung một số định nghĩa, nguyên tắc mới của Quy chuẩn

a. Bổ sung cách xác số tầng nhà:

Theo đó, ngoài tầng tum thì tầng lửng (đối với nhà F1[2], F2[3], F3[4], F4[5]) cũng không được tính vào số tầng nhà của công trình khi được sử dụng làm khu kỹ thuật và có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10 % diện tích sàn ngay bên dưới và không vượt quá 300 m2 (chỉ được 01 tầng lửng không tính vào số tầng nhà).

b. Bổ sung quy định linh hoạt trong việc áp dụng các giải pháp PCCC:

Cụ thể, Quy chuẩn sửa đổi cho phép áp dụng các giải pháp và phương án PCCC khác nhau (kể cả các giải pháp, phương án không nêu trong quy chuẩn này) để thực hiện các yêu cầu an toàn cháy của quy chuẩn này, trên nguyên tắc bảo đảm mục đích của các yêu cầu đó.

c. Cho phép chấp nhận sai số thi công trong phạm vi nhất định:

Quy định bổ sung nêu rõ có thể chấp thuận các sai số thi công khi áp dụng các quy định về kích thước, khoảng cách của Quy chuẩn 06 theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu tương ứng. Đối với các kích thước chiều rộng, chiều cao của lối ra thoát nạn, lỗ cửa, hành lang, thang bộ, thang máy, đường thoát nạn và tương tự thì được áp dụng sai số thi công là ± 5 %.

3. Phạm vi áp dụng quy chuẩn an toàn cháy khi cải tạo, sửa chữa nhà

Bên cạnh công trình và nhà xây mới, Quy chuẩn 06 sửa đổi còn có thể áp dụng đối với các bộ phận, khu vực trực tiếp được cải tạo, sửa chữa trong các trường hợp sau:

 • Cải tạo, sửa chữa thay đổi công năng của tầng nhà, khoang cháy hoặc nhà dẫn đến nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và nhà;
 • Cải tạo, sửa chữa làm thay đổi các giải pháp thoát nạn của tầng nhà, khoang cháy hoặc nhà theo hướng làm giảm số lượng lối thoát nạn hoặc cầu thang thoát nạn;
 • Cải tạo, sửa chữa làm tăng hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của tầng nhà, khoang cháy hoặc nhà;
 • Cải tạo, sửa chữa tăng quy mô dẫn đến nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và nhà.

4. Bổ sung các yêu cầu mới siết chặt về PCCC bảo đảm an toàn cho người

 • Bắt buộc các hộp đêm, vũ trường, quán bar, phòng hát, nhà kinh doanh karaoke; và các nhà kinh doanh tương tự phải bố trí một lối ra thoát nạn ở mỗi tầng hoặc từ một phần của tầng được ngăn cách khỏi các phần khác của tầng bằng các bộ phận ngăn cháy;
 • Tất cả các sàn tầng hầm phải có ít nhất một lối vào buồng thang bộ thoát nạn đi qua sảnh ngăn khói được ngăn cách với không gian xung quanh bằng vách ngăn cháy loại 1 (theo quy định trước đây là vách ngăn cháy loại 2) hoặc giải pháp tương đương khác.
 • Không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo quy định tại Quy chuẩn 06;
 • Các nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải bảo đảm việc ngăn cách hành lang, gian phòng trên đường thoát nạn bằng các bộ phận ngăn cháy như tường kính hoặc bộ phận bao che từ vật liệu không cháy.

Thông tư 09 có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.

Lưu ý:

 • Đối với hồ sơ thiết kế xây dựng đã hoàn thành thẩm duyệt thiết kế về PCCC, trước khi Thông tư 09 có hiệu lực, tiếp tục thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt.
 • Đối với hồ sơ thiết kế xây dựng đã có văn bản góp ý trả lời về thiết kế PCCC tại bước thiết kế cơ sở nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế về PCCC, trước khi Thông tư 09 có hiệu lực, tiếp tục thực hiện thẩm duyệt thiết kế theo văn bản góp ý trả lời.
 • Đối với hồ sơ thiết kế xây dựng chưa được góp ý và thẩm duyệt thiết kế về PCCC kể từ thời điểm Thông tư 09 có hiệu lực thì phải tuân thủ các quy định của Quy chuẩn 06 và Quy chuẩn 06 sửa đổi.

[1] Các nhà, công trình, gian phòng có công năng sản xuất và kho.

[2] Nhà để ở thường xuyên hoặc tạm thời (trong đó có cả để ở suốt ngày đêm)

[3] Nhà của các cơ sở văn hóa, thể thao

[4] Nhà của các cơ sở thương mại, kinh doanh và dịch vụ dân cư

[5] Các công trình giáo dục, đào tạo, trụ sở làm việc, tổ chức khoa học, nghiên cứu và thiết kế, cơ quan quản lý

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi