CƠ CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ FTA

CƠ CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ FTA

2022-11-18 15:18:22 503

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mang tới nhiều thuận lợi trong hoạt động thương mại cho các nước thành viên tham gia. Tính đến đầu năm 2022, Việt Nam đã gia nhập 15 FTA với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Để đáp ứng nhu cầu quan tâm và tra cứu ác thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của các đối tác FTA, trên cơ sở Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ ngành có liên quan đã tiến hành xây dựng Cổng thông tin quốc gia về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (sau đây gọi tắt là “FTAP”). Đầu năm 2021, FTAP tại địa chỉ https://fta.moit.gov.vn/ được bắt đầu đưa vào hoạt động.

Để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho hoạt động của FTAP, ngày 09 tháng 11 năm 2022, Bộ Công Thương đã có Quyết định 2371/QĐ-BCT (“Quyết định 2371”) về việc ban hành quy chế hoạt động của cổng thông tin điện tử về hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTAP).

Quyết định 2371 có những nội dung chính sau:

Chức năng, nhiệm vụ chính của FTAP

  • Là website tra cứu cam kết của tất cả các FTA mà Việt Nam tham gia, bao gồm các cam kết về thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư đồng thời cập nhật nội dung các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia;
  • Cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp như tình hình thị trường trong và ngoài nước, các quy định về xuất nhập khẩu của Việt Nam và các nước đối tác, phòng vệ thương mại, lao động, môi trường, phát triển bền vững, sở hữu trí tuệ v.v;
  • Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến các FTA;
  • Cập nhật tình hình thực thi các FTA;
  • Kết nối với website của các Bộ, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan quản lý địa phương và trang thông tin điện tử của các Hiệp hội, v.v;
  • Cung cấp và chia sẻ các tài liệu ấn phẩm số, các khóa đào tạo trực tuyến về các nội dung liên quan đến FTA.

Tổ Công tác FTAP:

Tổ Công tác FTAP bao gồm đại diện của Các Bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp để cung cấp thông tin trên FTAP. Bộ Công thương là đơn vị chủ trì.

chế cung cấp thông tin:

  • Thông tin trên FTAP đều được lấy từ các nguồn chính thống. Các đơn vị cung cấp thông tin cho FTAP phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin cung cấp.
  • Thời gian cung cấp thông tin phải đảm bảo kịp thời ngay sau khi hoàn thành, ví dụ như: không quá 03 ngày làm việc kể từ khi diễn ra hoạt động, sự kiện; không quá 07 ngày làm việc sau khi văn bản hoặc quy định pháp luật được ban hành; không quá 10 ngày làm việc sau khi hoàn thành các bài nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá; không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận được câu hỏi, ý kiến của bạn đọc, v.v.

Quyết định 2371 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi