CƠ CHẾ ĐẶC THÙ VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU TRONG LĨNH VỰC HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ Y TẾ CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP HOÀN THÀNH THỦ TỤC TRƯỚC 31/12/2023

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU TRONG LĨNH VỰC HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ Y TẾ CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP HOÀN THÀNH THỦ TỤC TRƯỚC 31/12/2023

2022-08-12 14:51:04 465

Theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong 2 năm 2022 và 2023, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét, quyết định việc chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư, gói thầu xây lắp của các dự án quan trọng quốc gia, các dự án hạ tầng quan trọng có quy mô lớn, cấp bách về hạ tầng giao thông và y tế thuộc Chương trình”.

Ngày 08/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 5520/BKHĐT-QLĐT (“Công văn 5520”) về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội trong đó hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế này. Theo đó, quy trình chỉ định thầu đối với các gói thầu nêu trên thực hiện như quy trình chỉ định thầu thông thường quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và được Công văn 5520 chi tiết như sau:

Các bước

Cơ quan, đơn vị thực hiện

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Lập Hồ sơ yêu cầu

Bên mời thầu

Thẩm định Hồ sơ yêu cầu

Tổ chức thẩm định (tối đa 20 ngày)

Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu

Chủ đầu tư (tối đa 10 ngày)

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Phát hành Hồ sơ yêu cầu đến nhà thầu được xác định

Bên mời thầu

Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất

Nhà thầu (tối thiểu 5 ngày làm việc)

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất

Đánh giá hồ sơ đề xuất

Tổ chuyên gia (tối đa 30 ngày)

Thương thảo về các đề xuất của nhà thầu

Bên mời thầu và nhà thầu

4. Trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu

Trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Bên mời thầu

Thẩm định kết quả chỉ định thầu

Tổ chức thẩm định (tối đa 20 ngày)

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Chủ đầu tư phê duyệt (tối đa 10 ngày)

Công khai kết quả chỉ định thầu

Bên mời thầu (tối đa 07 ngày làm việc)

5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Chủ đầu tư và nhà thầu

Đặc biệt, Công văn 5520 nhấn mạnh, các gói thầu được áp dụng cơ chế đặc thù phải hoàn thành các thủ tục chỉ định thầu nêu trên trước ngày 31/12/2023 và không đưa ra cơ chế gia hạn.

Công văn 5520 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi