CÓ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI VỚI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TRONG TRƯỜNG HỢP NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG “ĐẤT Ở VÀ ĐẤT KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT Ở”, HOẶC “ĐẤT KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT Ở” KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI VỚI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TRONG TRƯỜNG HỢP NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG “ĐẤT Ở VÀ ĐẤT KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT Ở”, HOẶC “ĐẤT KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT Ở” KHÔNG?

2022-06-08 15:19:48 406

Ngày 04/05/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 2875/BKHĐT-PC (“Công văn 2875”) hướng dẫn cụ thể vấn đề này. Theo đó, Bộ KHĐT cho rằng, việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp trên là không phù hợp quy định của Luật Nhà ở.

Cụ thể, Luật Nhà ở quy định các hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại bao gồm:

  • Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư;
  • Nhà đầu tư nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi