CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI PHẦN THU NHẬP KHÔNG CHIA ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ ĐÓ

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI PHẦN THU NHẬP KHÔNG CHIA ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ ĐÓ

2023-02-10 19:02:36 951

Ngày 09/1/2023, Quốc hội đã ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (“Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023”) thay thế Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 21/2017/QH14 (“Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009”). Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đưa ra nhiều cơ chế mới nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám chữa bệnh và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ("KBCB”).

Dưới đây là một số nội dung nổi bật tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023:

Những quy định mới dành cho các cơ sở KBCB, hoạt động đầu tư lĩnh vực KBCB

1. Bổ sung các chính sách ưu đãi theo chủ trương xã hội hóa trong hoạt động KBCB

 1. Khuyến khích thực hiện hợp tác công tư, thực hiện ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực KBCB;
 2. Cơ sở KBCB được ưu đãi về tín dụng để đầu tư nâng cao chất lượng KBCB;
 3. Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập không chia mà để lại để đầu tư phát triển cơ sở KBCB đó (theo quy định hiện hành, cơ sở KBCB chỉ thuộc trường hợp được ưu đãi khi đáp ứng các tiêu chuẩn luật định về loại hình, quy mô, nhân lực, cơ sở vật chất).

2. Phân loại cơ sở KBCB theo cấp chuyên môn

Theo quy định hiện hành tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, hệ thống cơ sở KBCB được chia thành 04 tuyến theo 04 cấp hành chính bao gồm: tuyến trung ương; tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tuyến xã, phường, thị trấn.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 sửa đổi theo hướng phân chia các cơ sở KBCB thành 03 cấp chuyên môn kỹ thuật bao gồm:

 1. Cấp KBCB ban đầu;
 2. Cấp KBCB cơ bản;
 3. Cấp KBCB chuyên sâu.

Dựa trên khả năng cung cấp dịch vụ, phạm vi hoạt động và năng lực chuyên môn, cơ sở KBCB sẽ được xếp vào một cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng. Theo đó, các cấp chuyên môn kỹ thuật phải hoạt động theo nguyên tắc sau:

 1. Một cơ sở KBCB chỉ được xếp vào 01 cấp chuyên môn kỹ thuật;
 2. Trường hợp cơ sở KBCB thực hiện được phạm vi hoạt động của cả 03 cấp thì được xếp vào cấp chuyên sâu; trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện được nhiệm vụ của cấp ban đầu và cấp cơ bản thì được xếp vào cấp cơ bản;
 3. Cơ sở thuộc cấp nào thì phải tập trung thực hiện nhiệm vụ của cấp đó và được thực hiện kỹ thuật chuyên môn của cấp khác nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Bổ sung nhiều quy định mang tính ràng buộc, tăng cường trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở KBCB

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động KBCB của người hành nghề và cơ sở KBCB như sau:

 1. Kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở KBCB khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi;
 2. Từ chối tham gia hoạt động KBCB khi có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp theo quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền (trừ trường hợp người hành nghề đang mang thai, đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao đối với các bệnh dịch);
 3. Đăng tải các thông tin mang tính quy kết trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở KBCB khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Những quy định mới mở rộng quyền cho người bệnh.

1. Bổ sung cơ chế để người bệnh, tổ chức xã hội nghề nghiệp về KBCB có thể kiến nghị việc xử lý vi phạm đối với người hành nghề, cơ sở KBCB.

Theo đó, ngoài cơ quan quản lý nhà nước về y tế, người bệnh, tổ chức xã hội nghề nghiệp có thể kiến nghị về những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc và các vấn đề khác trong quá trình KBCB với Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

2. Bổ sung các nội dung chi tiết hướng dẫn về vấn đề bồi thường khi xảy ra tai biến y khoa.

Tai biến y khoa là sự cố y khoa gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh do (i) rủi ro xảy ra ngoài ý muốn mặc dù người hành nghề đã tuân thủ các quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; (ii) hoặc sai sót chuyên môn kỹ thuật. Luật quy định chi tiết các trường hợp được xác định là không có sai sót chuyên môn kỹ thuật, quy trình đánh giá về tai biến y khoa. Trên cơ sở đó, người bệnh hoặc người có liên quan của người bệnh có thể viện dẫn, tham chiếu để bảo vệ, đấu tranh đòi bồi thường khi quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm trong quá trình KBCB.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 (Việc này áp dụng cho cả nội dung sửa đổi đối với Khoản 10 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp). Riêng đối với quy định về phân loại các cơ sở KBCB theo cấp chuyên môn sẽ được triển khai thực hiện chính thức từ ngày 01/01/2025.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi