CÔNG KHAI MINH BẠCH CÁC THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN WEBSITE http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn

CÔNG KHAI MINH BẠCH CÁC THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN WEBSITE http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn

2022-07-08 16:00:45 540

Ngày 29/06/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) (“Nghị định 44”). Nghị định 44 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022 và thay thế cho Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 (“Nghị định 117”). Nghị định 44 có nhiều quy định rõ ràng hơn trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu, tạo hành lang pháp lý an toàn trên thị trường BĐS. Một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

1. Bắt buộc công khai thông tin về dự án bất động sản

Căn cứ quy định tại Nghị định 44, thông tin, dữ liệu phải được chia sẻ trực tuyến trên Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS (địa chỉ website: http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) và thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 44 theo hướng đơn giản hóa.

So với quy định tại Nghị định 117, Nghị định 44 có những yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản khi phải cung cấp hàng loạt các giấy tờ pháp lý về dự án và sản phẩm BĐS đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo cho Sở Xây dựng như sau:

Nội dung

Nghị định 44

Nghị định 117

Nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp

- Thông tin về tình hình giao dịch BĐS của dự án trong kỳ báo cáo: Các thông tin về giá giao dịch, lượng giao dịch (được định nghĩa một cách cụ thể hơn so với Nghị định 117).

- Thông tin về tình hình triển khai các dự án nhà ở, BĐS:

+ Địa điểm thực hiện dự án, quy mô dự án, tổng vốn đầu tư, thời gian hoạt động của dự án và tiến độ thực hiện;

+ Các văn bản pháp lý của dự án: Quyết định chủ trương đầu tư, Quy hoạch chi tiết, Giấy phép xây dựng hoặc Thông báo khởi công, văn bản của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có).

 (Khoản 9 Điều 18).

- Thông tin về tình hình giao dịch BĐS của dự án: Các thông tin về lượng giao dịch, giá giao dịch.

- Thông tin về tình hình triển khai các dự án nhà ở, BĐS:

+ Số lượng, tình hình triển khai các dự án, số lượng từng loại sản phẩm BĐS của dự án;

+ Nhu cầu đối với các loại BĐS theo thống kê, dự báo.

(Điểm b Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 13).

Thời hạn cung cấp thông tin, dữ liệu tới Sở Xây dựng

Định kỳ hàng quý: Trước ngày 10 tháng cuối cùng của quý báo cáo.

(Điểm b Khoản 2 Điều 19).

-   Định kỳ hàng tháng: Trước ngày 05 của tháng sau tháng báo cáo.

-   Định kỳ hàng quý: Trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo.

(Điểm a Khoản 5 Điều 13).

Lưu ý:

a) Đối với nhà ở hình thành trong tương lai: Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về BĐS đủ điều kiện giao dịch và đăng tải văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện trước khi chủ đầu tư đưa BĐS của dự án ra giao dịch.

b) Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án:

  • Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng cung cấp thông tin, dữ liệu chi tiết về dự án nhận chuyển nhượng, loại hình doanh nghiệp, BĐS đủ điều kiện đưa vào giao dịch.
  • Chủ đầu tư chuyển nhượng điều chỉnh sửa đổi lại thông tin, dữ liệu dự án.

Thực tế, không rõ ràng về tính pháp lý của dự án là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro cho người mua trên thị trường BĐS. Nhiều trường hợp chủ đầu tư không thể đưa ra các loại giấy chứng nhận cho khách hàng do chưa hoàn thành thủ tục theo quy định của pháp luật. Với quy định mới này, các dự án sẽ được công khai, minh bạch, tạo nên môi trường pháp lý bất động sản an toàn, lành mạnh.

2. Thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng một số loại BĐS[1]

Các thông tin, dữ liệu cần công bố bao gồm: (i) Tổng số thuế thu được từ hoạt động chuyển nhượng BĐS; (ii) Tổng số giao dịch chuyển nhượng, mua bán BĐS trên địa bàn; và (iii) Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng, mua bán BĐS trên địa bàn.

Đây là quy định mới nhằm mục đích giảm hiện tương khai gian giá chuyển nhượng để trốn thuế. Điều này không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà còn bảo vệ quyền và lợi ích của các bên liên quan.

[1] Như: Nhà ở riêng lẻ (biệt thự, nhà liền kề); Căn hộ chung cư để ở; Đất để xây dựng nhà ở (theo hình thức phân lô, bán nền).

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi