CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC CHỈ ĐƯỢC ĐƯA VÀO VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI KHI ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC CHỈ ĐƯỢC ĐƯA VÀO VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI KHI ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

2023-04-28 17:22:31 1093

Ngày 21/4/2023, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 10/2023/TT-BCT (“Thông tư 10”), sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 21/2020/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động điện lực (“Thông tư 21”). Thông tư 10 có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Bổ sung trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 21, việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực chỉ được thực hiện đối với các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở và chuyển giao tài sản. Thông tư 10 bổ sung thêm trường hợp giảm bớt một phần phạm vi hoạt động cũng được đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép mà không làm thay đổi thời hạn giấy phép.

Ngoài ra, Thông tư 10 cũng hướng dẫn cụ thể liên quan đến giấy phép hoạt động điện lực đối với các đơn vị điện lực sau:

  1. Đối với các đơn vị điện lực đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trước thời điểm Thông tư 10 có hiệu lực: tiếp tục thực hiện theo nội dung giấy phép đã cấp và phải thực hiện các trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị được cấp phép được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này.
  2. Đối với các đơn vị điện lực đã thay đổi về tên hoặc địa chỉ trụ sở tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của đơn vị được ghi trên Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp, hoặc thay đổi một trong các nội dung: loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động, thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp trước ngày Thông tư 21 có hiệu lực, phải thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Thông tư 10 có hiệu lực.

Các điều kiện để vận hành thương mại công trình điện lực

Để một công trình điện lực được phép đi vào vận hành, ngoài các điều kiện đã được nêu tại Điều 14.7 Thông tư 21, theo Thông tư 10, trước ngày vận hành thương mại, chủ đầu tư (đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện) còn phải đáp ứng các điều kiện liên quan đến vấn đề quy hoạch, thiết kế như sau:

  1. Đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, đấu nối và các quy định pháp luật có liên quan.
  2. Có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định (đối với công trình điện lực thuộc trường hợp phải có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền).

Thông tư 10 có hiệu lực từ ngày 9/6/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi