ĐỀ NGHỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM GÂY HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

ĐỀ NGHỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM GÂY HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

2024-06-14 22:17:38 150

Ngày 04/06/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 2354/BLĐTBXH-CATLĐ yêu cầu các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (“Công văn 2354”).

Các vụ tai nạn lao động gần đây có xu hướng diễn ra thường xuyên với mức độ đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương.

Theo đó, nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra một số yêu cầu như sau:

1. Yêu cầu các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thực hiện kiểm tra, rà soát, tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn vệ sinh lao động

Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty phải thực hiện kiểm tra, rà soát, tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, đặc biệt kiểm tra việc xây dựng biện pháp, phương án làm việc an toàn; kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; quản lý, kiểm định sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động.

2. Yêu cầu sự chủ động của các tổ chức, đơn vị hoạt động các dịch vụ liên quan đến an toàn vệ sinh lao động

Các đơn vị phải chủ động rà soát, tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động chủ động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2. Đồng thời, thường xuyên cập nhật chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm kết quả hoạt động theo từng lĩnh vực theo quy định.

3. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

  • Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm;
  • Tạm đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động và đánh giá sự phù hợp sản phẩm hoàng hoá nhóm 2 đối với những đơn vị sai phạm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng;
  • Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;
  • Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi