ĐỀ XUẤT TĂNG HẠN MỨC TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DÙNG LÀM TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DỰ ÁN VỐN KHÁC VÀ PHÂN QUYỀN CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH

ĐỀ XUẤT TĂNG HẠN MỨC TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DÙNG LÀM TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DỰ ÁN VỐN KHÁC VÀ PHÂN QUYỀN CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH

2023-04-21 19:51:06 488

Thực hiện chương trình làm việc của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 2370/VPCP-CN gửi các cơ quan cấp Bộ có thẩm quyền nhằm tổng hợp các vướng mắc và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư (“Công văn 2370”).

Sau đây, ATA Legal Services xin tổng hợp những nội dung đáng chú ý của Công văn 2370 để Quý Khách Hàng theo dõi và tham khảo:

1. Về tiêu chí phân loại dự án vốn khác và việc cấp phép đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

Công văn ghi nhận đề xuất việc tăng hạn mức tổng mức đầu tư dùng làm tiêu chí phân loại dự án vốn khác và phân quyền cấp phép đầu tư cho các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước thay vì quy định cấp phép theo phân loại dự án A, B, C (bởi một tiêu chí quan trọng xác định loại dự án là căn cứ vào tổng mức đầu tư dự án nhưng giá trị lại đang khá thấp do xác định theo Luật Đầu tư công. Trong khi đó các dự án ngoài ngân sách, đặc biệt dự án FDI thường có tổng mức đầu tư rất cao).

2. Các đề xuất liên quan đến việc xác định giá đất

  • Đề xuất đưa suất vốn đầu tư xây dựng để xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đất tư để hoàn tất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Đề xuất việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất áp dụng theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với các dự án khu công nghiệp;
  • Đề xuất việc có cơ chế phản ánh đúng giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường khi chuyển nhượng dự án gắn liền với quyền sử dụng đất thay vì ghi nhận đúng giá trị tiền sử dụng đất đã nộp và để phần giá trị còn lại vào giá trị hạ tầng trên đất.

3. Nhiều đề xuất về thu hút đầu tư vào khu công nghiệp (“KCN”)

  • Đề xuất phân quyền cấp giấy phép về môi trường cho địa phương đối với các dự án quy mô vừa và nhỏ thay vì tập trung tại cấp Bộ, gây quá tải, ách tắc kéo dài.
  • Cho phép Chủ đầu tư Dự án KCN đưa bất động sản KCN vào kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giao đất, cho thuê đất, thay vì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như quy định pháp luật hiện hành.

4. Đối với quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong dự án xây dựng khu nhà ở thương mại, khu đô thị

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị nằm đồng thời trên các địa bàn thuộc nhiều loại đô thị khác nhau, đề xuất cho phép Chủ đầu tư tự chủ động quyết định vị trí bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trên cơ sở đánh giá tính phù hợp của tổng thể dự án.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi