DỊCH COVID-19 ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

DỊCH COVID-19 ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

2023-07-21 19:26:41 1058

Theo điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp tổ chức kinh tế đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn quy định, thì sẽ được xem xét cho phép gia hạn 24 tháng để đưa đất vào sử dụng; hết thời hạn nêu trên mà vẫn không thể đưa đất vào sử dụng thì sẽ bị thu hồi theo quy định. Thời hạn 24 tháng được gia hạn nêu trên không bao gồm thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến đầu năm 2022, Việt Nam đã phải trải qua giai đoạn chống chọi với dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc nhiều hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp phải tạm dừng do thực hiện các biện pháp cách ly để phòng chống dịch bệnh theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn chưa có hướng dẫn chính thức nào từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác định dịch covid-19 là sự kiện bất khả kháng. Điều này khiến cho rất nhiều chủ đầu tư đứng trước nguy cơ bị thu hồi đất do đã hết thời hạn 24 tháng theo điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai.

Vừa qua, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế/người sử dụng đất tự khắc phục, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, ngày 17/7/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2198/UBND-TNMT (“Công văn 2198”) về việc áp dụng pháp luật khi xử lý đối với các trường hợp đã được UBND thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, nhưng hết thời gian gia hạn chưa đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân bất khả kháng dịch Covid-19 theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Nội dung trọng yếu nhất của Công văn 2198 như sau:

1. Chính thức xác định dịch Covid-19 thuộc trường hợp bất khả kháng

Theo đó, Công văn 2198 xác định rõ thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 21 tháng, tính từ ngày 23/01/2020 đến ngày 11/10/2021[1] sẽ không tính vào thời gian các dự án được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai 2013 nêu trên.

2. Các dự án không được tự động kéo dài thời gian gia hạn

  • Việc áp dụng kéo dài thời gian gia hạn sẽ căn cứ vào Quyết định áp dụng đối với từng dự án của UBND Tp. Hà Nội.
  • Đối với các dự án đã hết thời gian được kéo dài thời gian gia hạn theo quyết định áp dụng trường hợp bất khả kháng mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND thành phố lập hồ sơ, trình UBND Thành phố quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai.

[1] Từ ngày công bố dịch Covid-19 theo Quyết định số 447/QĐ-TTg đến ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi