ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030

ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030

2023-06-23 15:25:01 1088

Ngày 09/01/2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết 81/2023/QH15 về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (“Nghị quyết 81”). Đây là lần đầu tiên Quốc hội ban hành quy hoạch tổng thể cho cả nước, tạo định hướng và động lực cho phát triển kinh tế của Việt Nam. Theo đó, đến năm 2030, Quốc hội đặt mục tiêu Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ với mức tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt 7%/năm.

Để triển khai tốt các mục tiêu tại Nghị quyết 81 của Quốc hội, ngày 16/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 90/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81 và kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (“Nghị quyết 90”).

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2030, Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung triển khai các kế hoạch trên cơ sở những định hướng sau đây:

1. Tập trung đầu tư công và kêu gọi đầu tư nước ngoài cho các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 • Đối với đầu tư công, trước mắt (Giai đoạn 2021 – 2025): Tập trung triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn mang tính liên vùng, liên tỉnh và kết nối các vùng động lực quốc gia, các hành lang kinh tế như: cao tốc Bắc – Nam, Đông – Tây, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, v.v.. Sau đó, giai đoạn 2026 - 2030: nghiên cứu xây dựng các dự án đầu tư về hạ tầng kỹ thuật (gồm hạ tầng giao thông, thuỷ lợi và phòng chống thiên tai…) và hạ tầng xã hội (các cơ sở giáo dục, đào tạo, bệnh viện, hệ thống trung tâm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, v.v.) theo định hướng;
 • Đối với việc thu hút đầu tư nước ngoài: Thủ tướng đã ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định 1831/QĐ-TTg ngày 01/11/2021).

2. Ưu tiên quỹ đất cho các mục tiêu an sinh xã hội, kiểm soát chặt chẽ đất trồng lúa và đất rừng

 • Nhà nước ưu tiên quỹ đất cho các nhu cầu về giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp;
 • Quản lý diện tích đất trồng lúa, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, chỉ cho phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa nhưng không làm thay đổi tính chất, điều kiện sử dụng đất trồng lúa để có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết;
 • Quản lý chặt chẽ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, bảo vệ diện tích và phục hồi rừng tự nhiên.

3. Xây dựng cơ chế ưu tiên phát triển các vùng động lực và hành lang kinh tế

 • Xây dựng những thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao;
 • Ưu tiên tập trung nguồn lực và thu hút đầu tư nước ngoài.

4. Định hướng thu hút đầu tư nước ngoài cho các lĩnh vực thúc đẩy phát triển gắn liền với phát triển bền vững, lĩnh vực công nghệ cao

a. Lĩnh vực ưu tiên: năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời), nâng cao chất lượng môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

b. Một số biện pháp:

 • Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch;
 • Đổi mới mạnh mẽ chính sách và cách thức thu hút đầu tư nước ngoài và chuẩn bị đồng bộ các điều kiện như hạ tầng, thể chế, nhân lực, v.v. để tăng hiệu quả đầu tư nước ngoài phục vụ cho các mục tiêu phát triển;
 • Thu hút các doanh nghiệp lớn có uy tín và năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, hệ thống quản lý hiện đại, các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới.

5. Đẩy mạnh cổ phần hoá

 • Đẩy nhanh thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước không thuộc danh mục mà Nhà nước cần nắm giữ;
 • Giải quyết dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải, ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.

Nghị quyết 90 có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi