DOANH NGHIỆP CÓ THỂ GHI NHẬN CHI PHÍ VÀ KHẤU TRỪ VAT ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN MUA SẮM ĐƯỢC THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG CỦA CÁ NHÂN

DOANH NGHIỆP CÓ THỂ GHI NHẬN CHI PHÍ VÀ KHẤU TRỪ VAT ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN MUA SẮM ĐƯỢC THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG CỦA CÁ NHÂN

2023-09-15 15:48:13 894

Theo Công văn số 62652/CTHN-TTHT ngày 25/08/2023 trả lời công văn của một doanh nghiệp về chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân (“Công văn 62652”), Cục thuế Tp. Hà Nội hướng dẫn rằng: trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân là người lao động của doanh nghiệp thanh toán tiền mua tài sản sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có giá trị từ hai mươi (20) triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) cho bên bán bằng thẻ tín dụng của cá nhân đó, sau đó doanh nghiệp hoàn trả tiền cho cá nhân người lao động thông qua hình thức chuyển khoản từ tài khoản của doanh nghiệp (tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế) vào tài khoản của cá nhân đó thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (“Thuế GTGT”) đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“Thuế TNDN”).

Như vậy, có thể hiểu rằng, doanh nghiệp sẽ được ghi nhận chi phí và khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản chi của doanh nghiệp nhưng được thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính hoặc quy chế quản trị của doanh nghiệp;
  • Các khoản chi đó có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh tài sản được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của doanh nghiệp;
  • Có hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp; chứng từ sao kê tín dụng từ thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp cho cá nhân.

Công văn 62652 ý nghĩa rất lớn, tạo ra tiền lệ mới, cơ chế mới để các doanh nghiệp áp dụng khi gặp tình huống buộc phải triển khai các giao dịch mua sắm, chi tiêu mà không thể hoặc không kịp áp dụng hình thức thanh toán bằng tài khoản của doanh nghiệp. Việc cho phép ghi nhận các khoản chi bằng hình thức thẻ tín dụng cá nhân vào chi phí để khấu trừ thuế TNDN vẫn đảm bảo tính thực chất và phù hợp của khoản chi theo quy định pháp luật hiện hành.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi